Tento článok si môžete prečítať vďaka ESET Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku.

Svetlana Miklíková pôsobí v Ústave experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Vďaka svojmu výskumu rakoviny získala viaceré ocenenie, bola finalistkou Eset Science Award v kategórii Výnimočný mladý vedec do 35 rokov. Pomáha hľadať nové spôsoby liečby rakoviny prsníka.

Čo vás priviedlo k štúdiu biológie? 

- Pre štúdium biológie som sa rozhodla už na strednej škole, kde sme mali skvelú učiteľku biológie, profesorku Magdalénu Vávrovú, ktorá nám na hodinách hovorila aj o vede a vedeckom bádaní. Tak som sa rozhodla pre štúdium molekulárnej biológie na Prírodovedeckej fakulte, cez ktorú som sa neskôr dostala do laboratória Ústavu experimentálnej onkológie, kde som vypracovala svoju diplomovú a neskôr aj dizertačnú prácu pod skvelým vedením docentky Lucie Kučerovej.

Vždy ste sa chceli stať vedkyňou?

- V detstve som chcela byť psychologičkou, policajnou vyšetrovateľkou a úplne ako malá archeologičkou, až neskôr vedkyňou, ale teda záujem o skúmanie možno nájsť v každom z týchto povolaní.

Venujete sa výskumu okolia rakovinových buniek prsníka. Čo to znamená?

- Nádor okrem nádorových buniek tvoria aj zdravé bunky, ktoré sú normálnou súčasťou nášho tela. Počas rastu nádoru si ich, zjednodušene povedané, nádor k sebe privolá tým, čo do okolia vylučuje. Tieto pôvodne zdravé bunky v okolí nádorových buniek potom tvoria nádorové mikroprostredie.

Prečo práve okolie nádorových buniek a nie samotné nádory?

- Hlavne preto, že tieto bunky zohrávajú dôležitú úlohu pri raste nádoru, prípadne pri jeho rozpoznaní imunitným systémom. My v rámci našich projektov skúmame jedny z nich, mezenchýmové stromálne bunky, ktoré v našom tele zohrávajú dôležitú úlohu v oprave rôznych poškodení. No a do miesta nádoru putujú tiež preto, že ho mylne považujú za ranu, ktorú treba vyliečiť, avšak pôsobením nádorových buniek sú pozmenené, čo môže viesť k vyššej agresivite nádorových buniek a ich zvýšenému metastatickému šíreniu.

Ako má váš výskum pomôcť do budúcnosti?

- Naším cieľom je hlavne pochopiť, akým spôsobom okolité zdravé bunky pomáhajú nádoru rásť. No a do budúcna dúfame, že ak odhalíme konkrétne spôsoby ich vzájomnej komunikácie, bolo by možné zacieliť liečbu tak, aby viac nádorovým bunkám nepomáhali či už v raste, alebo šírení do okolitých tkanív.

V akom štádiu je váš výskum a kedy by ste mohli mať konkrétne výsledky?

- V súčasnosti máme k dispozícii rozsiahlu zbierku, tzv. biobanku, mezenchymových stromálnych buniek, ktoré sme získali z prsníkového tukového tkaniva onkologických pacientok alebo zdravých darkýň. Máme na nich urobené viaceré analýzy, ktoré už priniesli konkrétne výsledky, ale zatiaľ nie také, ktoré by sa dali uplatniť v praxi.

Ako vyzerá váš deň v práci, resp. vaša práca v laboratóriu?

- Každý deň je iný, vždy to závisí od toho, aké pokusy sme si na daný deň naplánovali a či príde nejaká pacientska vzorka, ktorú treba spracovať. Ak práve nerobíme v laboratóriu, tak buď analyzujeme výsledky, čítame, alebo píšeme články, prípadne robíme administratívu spojenú s riadením projektov, prípadne aj s objednávaním chemikálií a iných komponentov potrebných k našim pokusom.

Stáva sa vám napríklad aj to, že nejaký pokus nevyjde?

- Veľakrát, veľká časť pokusov nevychádza alebo vyjde inak, ako sme čakali a prinesie ešte viac otázok, ako sme mali na začiatku.

Spolupracujete aj na zahraničných projektoch. Ako taká spolupráca vyzerá? Čomu sa tam venujete?

- Sme súčasťou jedného európskeho projektu, ktorý sa venuje rezistencii na liečbu, čiže skúmaniu toho, prečo niektorí onkologickí pacienti prestanú odpovedať na liečbu, ktorú im lekár predpísal. V rámci tejto spolupráce máme online stretnutia, kde sa riešia čiastkové výsledky a plány nových pokusov. Ide o veľmi dôležitý projekt hlavne z toho dôvodu, že sa snaží nájsť odpoveď na závažný klinický problém, ale aj preto, že jeho súčasťou sú viaceré špičkové laboratóriá, od ktorých sa môžeme veľa naučiť.

Aké máte záľuby, čo robíte vo voľnom čase?

- Keďže som nedávno nastúpila na materskú dovolenku je prirodzene mojou veľkou záľubou dcérka Alžbetka. Okrem nej je to hlavne turistika a knihy.