Ako funguje vakcína v ľudskom tele?

- Fungovanie vakcíny v tele závisí od jej typu. V súčasnosti sa do popredia dostávajú technologicky vyspelejšie vakcíny, v ktorých je časť genetickej informácie nebezpečného vírusu vložená do genómu neškodného vírusu. To je prípad adenovírusovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 vyvinutej v spolupráci Univerzity v Oxforde a firmy Astra-Zeneca. Neškodný typ adenovírusu je schopný infikovať ľudské bunky, ale u človeka nevyvolá ochorenie. Bez toho, aby sa vírus v infikovaných bunkách množil, umožní produkciu povrchovej bielkoviny S (spike) vírusu SARS-CoV-2, ktorú ľudské telo vyhodnotí ako cudziu a spustí imunitnú odpoveď. Vytvoria sa protilátky, organizmus si túto cudziu bielkovinu zapamätá a pri skutočnej infekcii vírus SARS-CoV-2 okamžite rozpozná a nedovolí mu navodiť ochorenie.

Je vakcína od firmy BioNTech a Pfizer bezpečná?

- Aktuálne vo svete prebieha najmä očkovanie mRNA vakcínou, ktorú vyvinuli firmy BioNTech a Pfizer a ktorá bola schválená americkou aj európskou liekovou agentúrou. Ide o nový typ vakcíny, ktorého vývoj sa začal pred viac ako10 rokmi a bol už overovaný v predklinických aj klinických štúdiách.

Vakcína mRNA obsahuje prepis vírusového génu kódujúceho povrchový výčnelok vírusu SARS-CoV-2, teda jeho S proteín. Vakcína však neobsahuje žiadne ďalšie vírusové informácie, takže nie je nebezpečná a nemôže vyvolať ochorenie COVID-19.

Aké nežiaduce následky môže mať spomínaná vakcína?

- Ako už bolo spomenuté, zo samotného podania tejto neinfekčnej vakcíny nehrozia žiadne príznaky ochorenia COVID-19. Sporadicky sa môžu dočasne vyskytnúť slabé až mierne vedľajšie účinky, ako je začervenanie, svrbenie a pálenie v mieste vpichu, prípadne teplota, únava, bolenie hlavy a bolesť svalov a kĺbov. Podobné príznaky sú však bežné aj pri iných vakcínach, ktorými sme boli počas života takmer všetci zaočkovaní a ktoré nás ochránili pred nebezpečnými infekčnými ochoreniami.

Prečo je potrebné dvojité očkovanie?

- Druhá dávka očkovacej látky, ktorá sa v prípade vakcíny Pfizer-BioNtech podáva 21 dní po prvej dávke, je potrebná na posilnenie imunitnej odpovede. Podľa klinickej štúdie uskutočnenej na viac ako 43-tisíc dobrovoľníkoch dosahuje táto vakcína účinnosť 52 % približne 12 dní po prvej dávke, kým 7 dní po druhej dávke je to až 95 %. Dve dávky vakcíny dokážu zabezpečiť vysokú hladinu vírus-neutralizujúcich protilátok a robustnú bunkovú imunitu. Trvanlivosť tejto imunitnej odpovede na vírus SARS-CoV-2 zatiaľ nepoznáme, môžeme však predpokladať, že bude mať dlhodobý charakter.

Je možné sa nakaziť v období medzi očkovaniami?

- Po prvej dávke je vďaka zvýšenej obranyschopnosti organizmu navodenej vakcínou viac ako o polovicu nižšia pravdepodobnosť, že sa v prípade nákazy vírus rozmnoží a spôsobí ochorenie COVID-19. Výsledky klinickej štúdie tiež naznačujú, že už prvá dávka vakcíny má ochranný účinok pred ťažkým priebehom ochorenia. Pravdepodobnosť nákazy bude závisieť aj od podielu vakcinovaných osôb v populácii. Kým bude zaočkovanosť nízka, aj vakcinovaná osoba môže byť nakazená, ale ochorenie sa u nej neprejaví alebo bude len mierne. Predpokladá sa tiež, že infekciu by nemala šíriť ďalej. Keď sa dosiahne vysoká zaočkovanosť, vírus už nebude mať dostatok vnímavých recipientov a infekcia nebude mať priestor na šírenie vďaka tzv. kolektívnej imunite. Tá je dôležitá pre ochranu tých, ktorí nemôžu byť očkovaní pre vážne zdravotné problémy, a môže prispieť aj k postupnej eliminácii vírusu z populácie (ako sa to už stalo v minulosti v prípade vírusu kiahní) alebo aspoň k udržiavaniu jeho nižšieho výskytu.

Anketa
Dáte sa zaočkovať proti koronavírusu?

Rozhovor pokračuje na ďalšej strane: Čo čaká tých, ktorí sa nedajú zaočkovať? »