Prídavok na dieťa by sa mal zvýšiť na 50 eur mesačne. Opätovne by sa tiež malo zaviesť jednorazové zvýšenie prídavku v sume 110 eur pre deti pri nástupe do prvého ročníka základnej školy.

"Je veľmi dôležité, aby príspevok na začiatok školského roka kontinuálne pokračoval. Týmto sa jeho vyplácanie zachráni, aj keď mu, bohužiaľ, hrozil zánik," konštatovala jedna z predkladateliek návrhu Petra Krištúfková (Sme rodina). Podľa vlastných slov sa bude snažiť nájsť podporu aj na to, aby bol príspevok poskytovaný všetkým žiakom prvého stupňa. Avizovala tiež, že by chcela príspevok rozšíriť aj pre deti prechádzajúce na druhý stupeň základnej školy a do prvého ročníka strednej školy.

Podľa Krištúfkovej v prípade schválenia návrhu zákona dostanú rodiny v januári 2023 príspevok na každé nezaopatrené dieťa vo výške 50 eur. "Je to na každé dieťa o 20 eur viac, ako je to aktuálne," priblížila v stredu na tlačovej konferencii.

Zároveň konštatovala, že v prorodinnom balíčku z dielne Ministerstva financií (MF) SR bolo aj zvýšenie prídavku na dieťa na sumu 40 eur, pričom zákon je aktuálne na Ústavnom súde SR. "Naša novela novelizuje platné znenie zákona, ktorý je na Ústavnom súde, bez ohľadu na to, ako Ústavný súd rozhodne," dodala.

Ďalej by sa podľa návrhu náhradné výživné pre siroty, ktorým nevznikol nárok na sirotský dôchodok alebo je nižší ako náhradné výživné, malo považovať za príjem na poskytovanie opakovaného príspevku dieťaťu v náhradnej starostlivosti. Okrem toho by úrad práce, sociálnych vecí a rodiny mohol platby výživného určeného k rukám úradu previesť na samostatný účet vzhľadom na to, že tieto finančné prostriedky patria dieťaťu a nemôžu byť vrátené do štátneho rozpočtu. Opakovaný príspevok dieťaťu by sa mal zároveň poskytovať preddavkovo, ak sa koná o náhradnom výživnom pre siroty.

Anketa
Mali by sa zvýšiť prídavky na dieťa?

Návrh by mal mať vplyv na rozpočet Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. V budúcom roku by podľa predloženého materiálu predstavoval viac ako 17,3 milióna eur, na rok 2024 takmer 17,4 milióna eur a na rok 2025 približne 17,4 milióna eur.