Laco z Nitrianskeho kraja nebude cez voľby doma, preto požiadal obec, v ktorej má trvalý pobyt, o vydanie hlasovacieho preukazu a to pre oba termíny volieb. Dokumenty mu prišli v zalepenej obálke do vlastných rúk. Pri otváraní obálky však postupoval tak nešťastne, že roztrhol aj oba hlasovacie preukazy.

Úradný dokument k voľbám skončil roztrhaný na franforce.
Úradný dokument k voľbám skončil roztrhaný na franforce.
Zdroj: Matej Jankovič


Zisťovali sme, či ho s roztrhnutým hlasovacím preukazom pustia k voľbám. Riaditeľka odboru volieb na ministerstve vnútra priznáva, že ide o neštandardnú situáciu. Lacovi odporúča, aby sa roztrhnutý hlasovací preukaz pokúsil zlepiť a to tak, aby nechýbala žiadna jeho čast. Konečné slovo však bude mať komisia vo volebnej miestnosti. „Bude to na posúdení členov okrskovej volebnej komisie, ktorá vizuálne skontroluje a rozhodne, či ide o skutočne vydaný hlasovací preukaz," povedala nám Eva Chmelová.

Ako dodala, členovia komisie budú skúmať najmä to, či nejde o falzifikát hlasovacieho preukazu.

Anketa
Stalo sa aj vám niečo podobné?
  • 13%
  • 87%