Suma minimálnej penzie sa má zvyšovať za každý ďalší rok dôchodkového poistenia o 2 percentuálne body, od získania 39 rokov poistenia o 3 percentuálne body, od 49 rokov poistenia o päť percentuálnych bodov a od nadobudnutia 59 rokov poistenia o sedem percentuálnych bodov.

O koľko sa zvýšia dôchodky v roku 2023? Pozrite v »GALÉRII«

Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý predložilo ministerstvo práce a sociálnych vecí do pripomienkového konania.

Opätovné naviazanie súm minimálneho dôchodku na životné minimum rezort práce a sociálnych vecí zdôvodňuje zhoršujúcou sa sociálno-ekonomickou situáciou, najmä nárastom inflácie. Týmto krokom podľa ministerstva zostane účel minimálneho dôchodku, teda aby sa poberateľ dôchodku ako jednotlivec neocitol v stave hmotnej núdze, zachovaný.

Ministerstvo práce očakáva, že životné minimum na plnoletú fyzickú osobu by v júli 2023 mohlo predstavovať 256,75 eura. Suma minimálnej penzie pri 30 rokoch dôchodkového poistenia by tak mohla od roku 2024 stúpnuť o 14,90 eura zo súčasných 334,30 eura na 349,20 eura. Pri 40 rokoch dôchodkového poistenia by mohlo ísť o nárast o 24,6 eura, teda z 378,50 eura na 403,10 eura.

Aká je dnes minimálna penzia? Dozviete sa na ďalšej strane »»»