Viac ako 20-tisíc tehotných žien by už od budúceho roka malo dostávať novú dávku tehotenské. Finančnú pomoc chce ministerstvo práce dopriať aj tehotným študentkám. Týkať by sa to malo približne 750 stredoškoláčok či vysokoškoláčok nad 18 rokov.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo návrh zákona o finančnej podpore rodín a detí, ktorý predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Týmto chce podporiť rodiny na Slovensku a spomaliť starnutie populácie v našej krajine.

„Nový druh nemocenskej dávky „tehotenské“ počas obdobia tehotenstva pomôže uhradiť zvýšené výdavky spojené s tehotenstvom, so stravou, ošatením, zdravotnou starostlivosťou a podobne,“uvádza sa v návrhu. Vyplácať ju bude Sociálna poisťovňa.

Anketa
Súhlasíte, aby tehotným vyplácali novú dávku?
  • 75%
  • 4%
  • 21%

Ženy by na ňu mali získať nárok od 13. týždňa tehotenstva, kedy končí pravdepodobnosť spontánnych potratov či možnosti umelého prerušenia tehotenstva. Skončí sa im plynulým prechodom na dávku materská, resp. ukončením tehotenstva.

Dostanú ju však tie pracujúce, ktoré dva roky pred začiatkom 13. týždňa odvádzali odvody do Sociálnej poisťovne. Boli teda nemocensky poistené najmenej 270 dní. Výška tehotenského má byť 15 % denného vymeriavacieho základu. Úhrnná výška tehotenského zo všetkých nemocenských poistení je najmenej 10 % denného vymeriavacieho základu.

„V roku 2021 sa predpokladá vyplatenie tehotenského pre tehotné poistenkyne s priemernou mesačnou sumou cca 236,2 eur; cca 242,8 eur v roku 2022 a cca 247,8 eura v roku 2023,“ vyčísľuje ministerstvo.

Výška tehotenského štipendia je určená plošne na 200 eur mesačne a priznáva sa od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť spolu s lekárskym potvrdením. „O priznaní tohto štipendia rozhoduje rektor vysokej školy alebo, ak to ustanoví štatút vysokej školy, rozhoduje dekan fakulty,"uvádza sa v návrhu zákona.

Prečítajte si tiež: