Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) informuje o stiahnutí lieku  Phacebonate 50 mg filmom obalené tablety, tbl flm 90x50 mg z trhu. "Sťahovanie predmetného lieku sa vzťahuje na nasledujúcu šaržu: 2003639B s exspiráciou 31. 10. 2023," uvádza ústav.

FOTO LIEKU SI POZRITE V »GALÉRII«

"Dôvodom stiahnutia predmetnej šarže lieku je, že pri testovaní stability lieku v parametri “minimálny čas rozpadu” sa zistili výsledky mimo schválenej špecifikácie," vysvetľuje ŠÚKL.

Pacienti, ktorí liek užívali, sa však podľa ústavu nemusia báť. "Po stiahnutí lieku z trhu sú dostupné iné lieky s rovnakou účinnou látkou, pričom rozhodnutie o vhodnej liečbe je kompetencii ošetrujúceho lekára," radia.

NAČO SA LIEK POUŽÍVA A KTO HO UŽÍVA? DOZVIETE SA NA ĎALŠEJ STRANE »»»