Na nelegálnu kliniku Adelais Clinique, ktorá fungovala priamo v historickom centre Bratislavy, majú ťažké srdce viaceré pacientky.  Vieme, že niektoré museli po zákroku zachraňovať iní lekári. Vyhľadali aj vás?

Ako súdneho znalca pre plastickú chirurgiu ma oslovujú pacientky, ktoré nie sú spokojné s výsledkom operácie a žiadajú moje vyjadrenie k správnosti postupu lekára. Som však viazaný mlčanlivosťou a preto sa k danej otázke nemôžem bližšie vyjadriť. 

Jedna z pacientok falošného chirurga sa sťažovala, že jej robil prsné implantáty dva dni, pričom prvý zákrok trval asi 7 hodín a druhý 9 hodín. Aký je štandardný čas na takúto operáciu?

Jednoduchá augmentácia prsníkov v celkovej narkóze trvá v priemere hodinu až dve, pri zložitejších výkonoch ako súčasná augmentácia s modeláciou prsníkov to môže byť až do 4 hodín, záleží na náročnosti operácie. O predpokladanej dĺžke operácie by mal lekár informovať pacientku už pri prvej konzultácii. Samozrejme, niektoré komplikácie, napríklad krvácanie, môžu operáciu predĺžiť. Určite by však nemala trvať dva dni.

Skontrolujte si ambulancie: Známa klinika v Bratislave robila plastiky nezákonne!

Ghazi si na operačke robil selfie.
Zdroj: internet

Ghazi si na operačke robil selfie.  
Foto: internet

Čo sa mohlo stať v prípade spomínanej pacientky?  

K tomuto konkrétnemu prípadu nemám dosť informácií na to, aby som sa relevantne vyjadril. Vo všeobecnosti však viem aj o istých alternatívnych a málo používaných spôsoboch operácie prsníkov, pri ktorých už možno pochybovať o správnosti postupu.  

Exhibicionista šokoval ľudí v areáli strednej školy: Dávajte si pozor!

Chirurg Yassine Ghazi nielenže operoval načierno, ale podľa doterajších zistení nemal ani špecializáciu priamo na plastickú chirurgiu. Môže takéto zákroky robiť aj „bežný“chirurg?

Ak chce chirurg vykonávať zákroky plastickej či estetickej chirurgie, musí mať špecializačnú atestáciu z plastickej chirurgie. Ďalšou podmienkou je následné sústavné vzdelávanie sa v danom odbore, čo v pravidelných intervaloch preveruje Slovenská lekárska komora. 

Kuchyňa po babičke? Na veľtrhu Moddom pretvoríte starý nábytok na skvost

Zákroky robil aj bez rúška
Zdroj: internet

Zákroky robil aj bez rúška.
Foto: internet

Akú možnosť má samotný pacient preveriť si, že v konkrétnej klinike je všetko v poriadku, a teda neriskuje?

Každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, teda aj ambulancia či klinika, musí mať povolenie na svoju činnosť od VÚC, teda župy v danom kraji. Preveríte si to aj cez internet na stránke www.e-vuc.sk. V prípade, že klinika pôsobí vo viacerých krajoch, povolenie už udeľuje ministerstvo zdravotníctva. Ďalšia podmienka je odborná spôsobilosť chirurga, teda atestácia a prax v danom špecializačnom odbore. 

Fotografie žien na operačnom stole, ktoré Ghazi zverejnil na sociálnej sieti, ukazujú zdravotníkov bez rúška na tvári, samotný Ghazi dokonca operuje niekedy len v tričku. Musí mať personál pri akomkoľvek zákroku na tvári rúško? Aj pri liposukcii?

Ochranné časti odevu ako napríklad čiapka a rúško slúžia na elimináciu rizika prenosu infekcie. Zákonom nie je presne stanovené, pri ktorom zákroku je rúško potrebné a pri ktorom nie. Každý chirurg je však povinný znižovať riziko infekcie na minimum, a to aj nosením ochranného odevu.

Čo hrozí, ak operatéri nemajú rúško na tvári? 

Riziko infekcie je pri každom chirurgickom zákroku, nikdy ho nemožno kompletne eliminovať. Vystavením operovanej oblasti, napríklad drobným čiastočkám slín, sa prirodzene zvyšuje možnosť kontaminácie rany so všetkými následkami. Treba však brať do úvahy celkový hygienický aspekt. Preto sa v pravidelných intervaloch realizujú hygienické kontroly stavu, aby sa predišlo takýmto nežiaducim komplikáciám. 

Zákroky robil aj bez rúška aj bez čiapky.
Zdroj: internet

Zákroky robil aj bez rúška aj bez čiapky.
Foto: internet

Čo zvyknú lekári či iní zdravotníci najčastejšie ignorovať? 

Pri každom chirurgickom zákroku musia byť splnené všetky zákonom predpísané hygienické normy a požiadavky. Sem patrí priestorové vybavenie, technické zabezpečenie, bezpečnostná zložka, ako aj sterilita daného prostredia. Akákoľvek odchýlka od týchto noriem môže znamenať možnosť ohrozenia zdravia pacienta a takisto zdravotníkov. Je v záujme oboch strán toto riziko čo najviac eliminovať. 

Ktoré zákroky sú u nás v plastickej chirurgii najviac vyhľadávané?

Plastická chirurgia je na Slovensku čoraz obľúbenejšia nielen medzi ženami, ale aj mužmi. Najväčší záujem je stále o operácie prsníkov, ako zväčšenie, úprava či zmenšenie. Ďalej sú to korekcie očných viečok, nosa, ušníc, plastika prevísajúceho brucha či liposukcie, ale aj úprava vonkajšieho genitálu u žien. Z malých ambulantných zákrokov hlavne aplikácia botulotoxínu, výplní a zväčšovanie pier.