Číslo, ktoré ľudí na vyúčtovaní zaujíma najviac, je, samozrejme, výška preplatku alebo nedoplatku. Vzniknú ako rozdiel medzi skutočnými nákladmi na teplo na byt, ktorý je uvedený vo vyúčtovaní od správcu a uhradenými zálohovými platbami, ktoré domácnosť za byt počas kalendárneho roka zaplatila.

Ak sú skutočné náklady vyššie ako suma uhradených záloh, vznikne nedoplatok a naopak. Až 60 % nákladov spojených s bývaním tvoria náklady za vykurovanie bytu a ohrev teplej vody. „Preplatky alebo nedoplatky závisia od nastavenia výšky zálohových platieb. Dá sa predpokladať, že ak mali domácnosti zálohové platby nastavené správne a reflektovali na schválené ceny tepla Úradom pre reguláciu, môžu očakávať približne rovnaké preplatky, resp. nedoplatky,“ informoval predseda predstavenstva  Slovenského zväzu výrobcov tepla (SZVT) Stanislav Janiš.

Najčastejšie faktory vzniku nedoplatkov si pozrite v »GALÉRII«

Podľa zväzu, ktorý združuje viac ako 100 dodávateľov tepla na celom Slovensku, sa spotrebitelia tento rok nemusia obávať vysokých nedoplatkov, a to najmä vďaka dvom faktorom.

Prvým z nich je počasie. Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) boli začiatok i koniec roka 2022 na Slovensku rekordne teplé. Podľa meraní SHMÚ bol rok 2022 piaty najteplejší od roku 1931. Preto počas vykurovacej sezóny nebolo potrebné kúriť viac ako obvykle.

K priaznivému vývoju tiež prispelo zlepšenie celkovej situácie, čo sa týka pandémie COVID-19 v priebehu roka 2022 a zrušenie karanténnych opatrení ešte začiatkom roka 2022. Ľudia sa opäť viac zdržiavali mimo domova, čo sa odrazilo na poklese spotreby, hlavne spotreby teplej vody, ktorá klesla v priemere o 8 percent v porovnaní s predchádzajúcimi dvomi rokmi.

Nedoplatkov sa odberatelia podľa teplárov nemusia obávať ani z dôvodu nárastu cien tepla. „Oproti domovým kotolniam, kde sa cena tepla zvýšila v r. 2022 aj o 300 %, výrobcovia tepla zo systémov CZT dokázali na negatívne výkyvy cien na trhu s energiami reagovať flexibilnejšie, čo sa prejavilo aj na miernejšom náraste cien tepla na rok 2022. Výhodou je, že mnohí dodávatelia používajú na výrobu tepla biomasu alebo kombináciu plyn + biomasa, čo tiež prispieva k stabilizácii cien,”  vysvetlil predseda predstavenstva SZVT Stanislav Janiš.

Jeho slová potvrdzujú aj správcovia. „Tento rok sme mali ceny ešte zazmluvnené, čiže sa držali ešte podľa predošlých rokov. Neevidujeme preto veľké nedoplatky, pokiaľ teda sám vlastník nezvýšil výrazne svoju spotrebu. Väčšinou k tomu príde, keď ostane žena s dieťaťom na materskej dovolenke alebo si zvyknú viac prikurovať starší ľudia, ktorí majú problém s cirkuláciou krvi,“ vysvetlila nám Zuzana Világi zo správy bytov Qualita. Ceny tepla za rok 2022 boli určené ešte v roku 2021 a za 2023 sa mali zvýšiť maximálne o 20 eur za megawatthodinu (MWh), na základe novely, ktorú schválila vláda ešte koncom minulého roka.

PORASTÚ CENY BUDÚCI ROK? Dozviete sa na ďalšej strane »»»