Mám nárok na rekreačný príspevok?

V súvislosti so schválením novely zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu sú zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú 50 a viac zamestnancov, povinní zamestnancovi poskytnúť príspevok na rekreáciu vo výške 55 % z celkovej sumy, najviac do sumy 275 eur ročne. V rámci jedného roka môžete o príspevok požiadať iba jedného zamestnávateľa.

Povinnosť poskytnúť príspevok má teda iba zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov. Ten, ktorý má menej zamestnancov môže ale nemusí poskytnúť príspevok na rekreáciu, za rovnakých podmienok.

Akvapark je tiež možnosťou využitia poukazu.
Zdroj: JÁN DZÚR

Zamestnancovi vzniká nárok na príspevok iba v prípade, ak má vo firme odpracovaných minimálne 24 mesiacov nepretržite pri pracovnom čase na plný či polovičný úväzok. Tiež nie je podstatné, či ide o zmluvu na čas určitý či neurčitý.

Nárok na preplatenie časti rekreácie majú aj živnostníci, mamičky na rodičovskej dovolenke, materskej a zamestnanci dlhodobo PN. Nárok však nevzniká pracovníkom zamestnaným na dohodu.

Takto si poukaz jednoducho uplatníte: Pokračovanie na ďalšej strane>>