Sociálna poisťovňa upozorňuje pred nadchádzajúcou lyžiarskou sezónou. Ak sa vám stane úraz, po ktorom skončíte na PN-ke, nemusí vám vždy vyplatiť plnú dávku.


„Nemocenské sa podľa zákona zníži na polovicu, ak sa poistenec stal dočasne práceneschopný v dôsledku stavu, ktorý si privodil sám požitím alkoholu. Rovnaké krátenie nastáva aj pri prípadoch, kedy došlo k práceneschopnosti v dôsledku zneužitia iných návykových látok,“ varuje poisťovňa na svojej stránke.


Ak lekár uzná poistenca za dočasne práceneschopného, vydá o tom potvrdenie na päťdielnom tlačive. Toto tlačivo však nestačí tým poistencom, ktorým dočasná pracovná neschopnosť vznikla v dôsledku úrazu.


„V takýchto prípadoch musí poistenec okrem obvyklého 5-dielneho tlačiva, ktoré mu vydá lekár, doložiť aj doklad Hlásenie úrazu na účely nemocenského. V doklade poistenec stručne opíše, ako k úrazu došlo a či pri jeho vzniku bol pod vplyvom omamných látok alebo alkoholu. Zároveň sa v ňom uvádza, ktorý orgán policajného zboru úraz prešetroval,“doplnila.