Po dlhých mesiacoch deti včera usadli do lavíc. Počty nakazených však u nás denne pribúdajú po desiatkach či stovkách, a preto je pochopiteľné, že niektorí rodičia majú zo začiatku školy obavy. Chcú vedieť, ako majú postupovať pri prípadných žiadostiach o dávky ošetrovné (OČR), či môžu zostať s dieťaťom doma a čerpať dávku OČR, z vlastného rozhodnutia, (bez potvrdenia lekára) ak majú obavy, že sa ich dieťa v škôlke alebo škole nakazí.

Môže teda rodič nechať školáka doma kvôli strachu?  „V prípade detí, ktoré sú školopovinné, rodič nemôže od septembra svojvoľne nechať dieťa doma, ak sa obáva pandémie, nakoľko by tým porušil školský zákon," povedal hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder. Návrat do školy je teraz povinný a nie dobrovoľný, ako tomu bolo na konci minulého školského roku.

Kedy môže rodič ostať s dieťaťom doma a žiadať pandemické OČR? Nárok na dávku od 1. septembra majú:

  • oprávnené osoby, ktoré sa budú starať o deti do 11 rokov (do 18 rokov pri deťoch s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom), ktorých trieda bola uzatvorená riaditeľom školy v súlade s pripravovaným rozhodnutím ministra školstva
  • ak rodič dieťaťa bude ošetrovať choré dieťa do 16 rokov veku, t. j. dieťa, ktorému sa náhle zhoršil jeho zdravotný stav a ošetrujúci lekár mu preto potvrdil potrebu ošetrovania, aj od 1.9.2020 
Anketa
Súhlasíte, aby žiaci nosili v škole rúška?
  • 22%
  • 8%
  • 62%
  • 8%

Iná situácia je v prípade detí, ktoré navštevujú materskú školu »