Policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave budú postupne v najbližšom období, v rámci preventívno-výchovných opatrení, umiestňovať v Bratislave pred križovatkami, kde je zvýšená hustota premávky, dočasné dopravné značenie vyzývajúce vodičov na nevchádzanie do križovatky, pokiaľ nemôžu plynulo pokračovať v jazde.

FOTKY DOPRAVNEJ ZNAČKY SI POZRITE V »GALÉRII«

„V tejto súvislosti žiadame vodičov, aby sa správali navzájom ohľaduplne, rešpektovali dopravné značenie a svoje správanie vždy prispôsobili aktuálnej situácii v cestnej premávke," uviedli policajti.

„To znamená, aby nevchádzali do križovatky, ak im situácia nedovoľuje pokračovať za križovatkou v jazde tak, že by boli nútení zastaviť vozidlo na križovatke. To neplatí, ak vodič musí zastaviť vozidlo na križovatke z dôvodu dávania prednosti chodcom prechádzajúcim cez vozovku alebo pri odbočovaní doľava, tak ako hovorí § 20 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke," vysvetlili.

V súčasnosti je takéto dočasné dopravné zariadenie umiestnené na križovatke ulíc 29. Augusta – Cukrová.

Prečítajte si tiež: