Národná banka Slovenska tejto komerčnej poisťovni v posledných rokoch udelila viackrát pokutu. Obviňovala ju z nekalých praktík. Centrálna banka zároveň podá návrh na súd na začatie likvidácie poisťovne.

Pre klientov Novisu bude dôležité, kto preberie ich existujúce zmluvy. Alebo teda, čo môžu klienti očakávať v prípade, že nastane poistná udalosť a aké plnenie môžu očakávať a či vôbec. Investičný analytik Swiss Life Select Pavel Škriniar rozhodnutie Národnej banky Slovenska vníma pozitívne a bude ho tak vnímať aj pri rovnakých udalostiach v budúcnosti. Potvrdzuje to podľa neho úlohu dohľadu nad trhom a jeho ochrany spotrebiteľov na finančnom trhu.

SÚ V OHROZENÍ AJ OSTATNÉ POISŤOVNE? VIAC SI PREČÍTATE V GALÉRII

Poisťovne pôsobiace s licenciou NBS v drvivej väčšine prípadov zanikli spojením s inou poisťovňou v rámci konsolidácie trhu. Odobratie licencie je na slovenskom trhu výnimočnou sankciou. „Z dostupných informácií nemám znalosť, že by NBS viedla konanie voči ďalšej z poisťovní pôsobiacich na slovenskom trhu,“ uviedol finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.

Faktom však je, že na Slovensku pôsobia aj poisťovne na základe európskej licencie, ktoré nepodliehajú dohľadu Národnej banky Slovenska. Sankcie za prípadné neplnenie záväzkov v prípade klientov či neplnenie ukazovateľov môžu voči zahraničným pobočkám poisťovní uplatňovať iba národné banky v štáte, v ktorom sídli ich centrála. Slovenský poistný trh je podľa Búlika stabilizovaný, avšak rozvíja sa výrazne nižším tempom, ako by bolo vhodné.

Poisťovňa s rozhodnutím Národnej banky Slovenska nesúhlasí, obráti sa na súd

Poisťovňa NOVIS je presvedčená, že rozhodnutie NBS je nesprávne a založené na chybnom vyhodnotení faktov a nesprávnom uplatnení príslušných zákonov. Poisťovňa preto pripravuje správnu žalobu a požiada súd o odklad účinnosti rozhodnutia.

"Dňa 5.6.2023 bolo NOVIS-u doručené rozhodnutie NBS o odobratí poistnej licencie. NOVIS si doručené rozhodnutie podpísané guvernérom NBS p. Petrom Kažimírom preštudoval a je prekvapený množstvom v ňom obsiahnutých chýb. Naviac, všetky dôkazy, ktoré NOVIS doručil NBS boli odignorované. A to dokonca aj znalecký posudok súdneho znalca z Viedne, ktorý konštatuje, že NBS pre účely tohto rozhodnutia skreslila Solvency súvahu NOVIS-u do takej miery, že znalec v súvislosti s postupom NBS použil pojem falzifikácia," napísali denníku Plus JEDEN DEŇ. Ako dodali, poisťovňa opakovane a dlhodobo poukazovala na preukázanú zaujatosť a protizákonné konanie konkrétnych úradníkov NBS a preto sa obrátila aj na Generálnu prokuratúru.

"Pre pre existujúcich klientov sa nič nemení, naďalej majú platné dohodnuté poistné krytie ako aj povinnosť platiť poistné. Pritom poisťovňa má v prípade slovenských klientov vyššie technické rezervy, než sú ich odkupné hodnoty," dodala poisťovňa na záver.

Prečítajte si tiež: