Po tankeroch so skvapalneným zemným plynom (LNG) našli slovenskí plynári ďalší zdroj kľúčovej suroviny. Od júna k nám začne prúdiť nórsky plyn zo Severného mora.

Plyn k nám bude prúdiť buď cez Nemecko a Česko, alebo novým plynovodom cez Poľsko. Slovensko ho nakúpi cez štátny podnik Slovenský plynárenský priemysel (SPP), ktorý je zároveň najväčším dodávateľom energií na Slovensku. „SPP uzavrel diverzifikačný kontrakt na nákup nórskeho plynu z ťažobného poľa v Severnom mori. Tieto dodávky dokážu pokryť približne tretinu spotreby našich zákazníkov,“ potvrdil hovorca SPP Ondrej Šebesta.

Analytici hovoria o dobrej správe. „SPP sa pomaly odpútava od ruských dodávok, ktoré v minulosti tvorili takmer 100 % jeho nákupu. Ak v tom bude pokračovať, bude to len dobre,“ povedal analytik JPX Ján Pišta. „Aktuálne sa zdá byť štátne vlastníctvo SPP veľkou výhodou SR, keďže ľahšie dokáže prijímať kroky k zvyšovaniu energetickej bezpečnosti Slovenska. Práve diverzifikačné kontrakty SPP či už na dodávky skvapalneného plynu, alebo plynu zo Severného mora sú toho dôkazom,“ dodal Jozef Badida, analytik portálu energieprevas.sk.

Čítajte na ďalšej strane: Ako sa nám môže nákup nórskeho plynu vypomstiť >>