Štátny ústav pre kontrolu liečiv 13. novembra informoval, že z trhu sťahuje liek PAXELADINE 0,2-percentný sirup (číslo šarže T00447, T0048, T00451, U06945, U06946). Dôvodom odstránenia týchto šarží bol nesúlad so schválenou špecifikáciou v obsahu neznámej nečistoty.

Paxeladine
Zdroj: adc.sk

Účinná látka lieku - oxeladín, je antitusikum, ktoré je určené na liečbu kašľa u dospelých a detí, ktoré majú viac ako 30 mesiacov.

Na našom trhu, žiaľ, nie sú dostupné iné lieky, ktoré by mali rovnakú účinnú látku,  avšak pre liečbu kašľa je dostupných viacero alternatívnych liekov.