Slovensko sa v roku 2020 dostalo v počte orgánových transplantácii na 15. priečku v hodnotení krajín Európskej únie, čo znamená zlepšenie o sedem miest, za nami zaostali krajiny ako napr. Nemecko, Maďarsko, Slovinsko či Poľsko. Uviedli to odborníci z oblasti pri príležitosti Svetového dňa transplantácií, ktorý si spoločnosť pripomína v piatok 4. júna.

Významným programom sú u nás transplantácie orgánov od živých darcov, aj tu sa napriek zložitej situácii podarilo udržať pozitívne nastavený trend. V roku 2020 darovalo obličku 18 živých darcov, čo predstavuje takmer 14 % z celkového počtu transplantácií obličiek. Cieľom je zvýšiť zastúpenie transplantácií obličiek od živého darcu aspoň na 20 %.

Slovenská transplantologická spoločnosť s podporou ministerstva zdravotníctva bude preto aj v tomto roku pokračovať v intenzívnej komunikačnej kampani Sedem životov, s cieľom upriamiť pozornosť nie len na transplantačný program od mŕtvych darcov, ale aj na transplantácie obličiek od živých darcov. „Transplantácie sú dôležitou oblasťou, ktorej sa venujeme. Darovaný orgán ponúka ďalšiemu človeku v ohrození života šancu, aby mohol ďalej žiť, preto osvetu ale aj systematické kroky v tejto oblasti považujem za dôležité a ďakujem všetkým zdravotníkom za ich nasadenie pri záchrane životov druhých,“ uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

Rok 2020 bol v dôsledku pandémie COVID-19 problematickým pre odberovú a transplantačnú aktivitu v celosvetovom meradle, pretože pandémia významne negatívne zasiahla do manažmentu darcov na intenzivistických pracoviskách. „Pandémia koronavírusu zasiahla aj do výberu vhodných pacientov na transplantáciu orgánu, keďže ide o špecifickú skupinu pacientov vnímavejších na infekcie, teda aj na vírus SARS-COV-2. Situáciu komplikovali aj karanténne opatrenia a nutnosť prispôsobovať prevádzku intenzivistických pracovísk a transplantačných centier epidemiologickej situácii príslušných nemocníc a celého regiónu,“ vysvetľuje Zuzana Žilinská, hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva pre orgánové transplantácie.

„Transplantačný program bol paralyzovaný najmä počas prvej vlny pandémie. Skorou aktivizáciou a prijatím preventívnych opatrení aj s pomocou MZ SR sa nám podarilo obnoviť a udržať odberový a transplantačný program napriek narastajúcej chorobnosti počas druhej vlny pandémie COVID-19, ktorá zasiahla svet omnoho intenzívnejšie, kde niektoré krajiny neboli schopné transplantovať vôbec. Zhoršenie situácie na Slovensku sme zaznamenali s príchodom tzv. britskej mutácie v prvých mesiacoch roku 2021. Môžeme však skonštatovať, že vďaka viacerým podporným aktivitám a stúpajúcej preočkovanosti sa počty odberov a transplantácií postupne zvyšujú“, dopĺňa Martin Chrastina, hlavný transplantačný koordinátor.

Vďaka prijatým opatreniam a úsiliu transplantačných tímov lekári zachránili až 181 ľudských životov. V minulom roku bolo transplantovaných 131 obličiek, 27 sŕdc, 19 pečení a 4 pľúca. Mŕtvych darcov bolo 70 a živých darcov 18. Väčšine transplantačných centier na Slovensku sa podarilo vďaka nastaveniu opatrení a podpore zo strany rezortu zdravotníctva udržať odberový a transplantačný program od mŕtvych a živých darcov.

Čítajte na ďalšej strane: Budem po darovaní žiť plnohodnotný život?  >>