Finančná správa v súvislosti s podávaním daňových priznaní za rok 2022 pripomína klientom, ktorí aktívne používajú kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) a ich občiansky preukaz (OP) bol vydaný do 20. júna 2021, že platnosť certifikátov pre KEP uložených na čipe ich dokladu sa skončila 31. decembra 2022. „Ak si OP nevymenili, môžu na elektronické podpísanie DP využiť dočasné riešenie - zdokonalený elektronický podpis," radí na svojej webovej stránke.

400-tisíc Slovákom končí platnosť vodičského preukazu: KOHO SA TO TÝKA? Dozviete sa v »GALÉRII«

Marec sa už tradične nesie v znamení plnenia daňových povinností. „Väčšina daňovníkov s Finančnou správou komunikuje elektronicky. V tejto súvislosti Finančná správa pripomína menej aktívnym používateľom KEP-u, aby si skontrolovali dátum vydania občianskeho preukazu," pripomína Finančná správa.

Ku koncu minulého roka totiž na OP vydaných do 20. júna 2021 vypršala platnosť certifikátov pre KEP uložených na čipe. Finančná správa týmto daňovníkom odporúčala výmenu OP.

„Tí, ktorí tak z objektívnych príčin neurobili a potrebujú aktuálne využiť podpisovanie na podanie DP, majú dočasne k dispozícii alternatívnu. Vybrané úkony môžu na základe vyhlášky o uznaných spôsoboch autorizácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR realizovať cez zdokonalený elektronický podpis (ZDEP)," dodáva inštitúcia.

Prečítajte si aj: