Mikróby rodu salmonella patria medzi patogénne mikroorganizmy. Zdrojom nákazy sú predovšetkým potraviny živočíšneho pôvodu, napríklad mäso alebo vajcia. Salmonela sa môže nachádzať i vo všetkých nedostatočne tepelne upravených potravinách. Najväčšie riziko predstavujú mäso, mleté mäso, mäsové výrobky, mäso a výrobky z hydiny, sušené alebo surové vajcia, vaječné výrobky (ako sú majonézy, plnené pekárenské a cukrárenské výrobky, rôzne krémy), zmrzliny (obsahujúce mliečne zložky), plody mora - varené kôrovce a mäkkýše, živé lastúrniky a ulitníky - ako napr. mušle, ustrice, syry, maslo a smotana vyrobená zo surového mlieka alebo z mlieka, ktoré bolo ošetrené nižšou teplotou, ako je pasterizácia. Salmonelou môžu byť kontaminované aj potraviny neživočíšneho pôvodu určené na priamu spotrebu: naklíčené semená, nakrájané ovocie, nepasterizované ovocné a zeleninové šťavy.

Priebeh ochorenia:

Po požití potraviny kontaminovanej salmonelou postihnutý človek pociťuje nevoľnosť, bolesti brucha, často vracia, trpí silnými hnačkami a teplotami, ktoré sa môžu striedať so zimnicami. Na ochorenie sú veľmi citlivé malé deti, starší ľudia, ale aj osoby s oslabeným imunitným systémom. Ak lekár potvrdí ochorenie na salmonelózu, treba sa riadiť jeho pokynmi, čo sa týka diéty a hygienických opatrení. Baktéria salmonela totiž prežíva v tráviacom ústrojenstve ešte pár týždňov po skončení ochorenia a môžu sa nakaziť ostatní členovia rodiny.

Ako ochoreniu predchádzať? 

Napriek tomu, že sa vykonáva systematická úradná kontrola výroby a predaja potravín, bezpečnosť potravín sa zabezpečuje predovšetkým preventívnym prístupom každého účastníka potravinového reťazca. Je veľmi dôležité, aby si aj spotrebiteľ osvojil celoživotné návyky pred požitím každého jedla alebo nápoja. Ochoreniu z potravín sa môžeme vyhnúť, keď sa budeme riadiť týmito odporúčaniami: Pri nákupe potravín v obchodoch a bufetoch si treba všímať nielen minimálnu trvanlivosť a dátum spotreby, ale aj prezrieť si, či výrobok nevykazuje neobyčajný vzhľad, zafarbenie, tvar, pach - pretože mikrobiologickú kontamináciu, samozrejme, len okom nezbadáme. Takisto si treba prezrieť, či potravina, ktorá nesie označenie „vákuovo balená“, má neporušený a funkčný vákuovaný spotrebiteľský obal a či je uložená v chladiacom, resp. mraziacom zariadení s funkčným teplomerom.

Pred prípravou jedla aj počas jeho prípravy si vždy treba umývať ruky mydlom, aby sme znížili riziko prenosu salmonely.

Pri príprave jedla sa môžu nebezpečné mikroorganizmy prenášať zo surových potravín do čerstvých alebo uvarených, ak sa použije tá istá doska na krájanie, nôž, nádoba, znečistené ruky a pod.

Riziko salmonely znížime na minimum, ak potraviny pred požívaním dôkladne prevaríme pri teplote 70 °C najmenej 15 minút. Zároveň sa odporúča jedlo po prevarení ihneď skonzumovať alebo schladiť a uložiť do chladničky.

V domácnosti uchovávame potraviny podľa podmienok skladovania, ktoré výrobca uvádza na spotrebiteľskom obale. Platia rovnako pre skladovanie potravín v predajniach i v domácnostiach.

Prečítajte si tiež: