Samotnú žiadosť podáva prenajímateľ v súčinnosti s nájomcom, agentúra im radí dodržiavať zverejnený postup. V prvom rade si musia obe strany navzájom vymeniť čísla elektronickej schránky a spoločne sa dohodnúť na informáciách, ktoré zadajú do formulára – identifikačné údaje nájomcu a prevádzky, údaje o období sťaženého užívania predmetu nájmu a podobne. Následne na stránke slovensko.sk žiadateľ (prenajímateľ) vyplní formulár a zadá doň dohodnuté údaje.

„V dolnej časti formulára prejde na 'podpis viacerými osobami', kde prenajímateľ zadá číslo elektronickej schránky nájomcu. Ak ide o viacero osôb, čísla schránky musí oddeliť čiarkou,“ dodala agentúra.

Prenajímateľ potom odošle vyplnený formulár do elektronickej schránky nájomcu. Má to však jeden háčik. Nájomca má následne iba 48 hodín na to, aby údaje overil a elektronicky žiadosť podpísal. „Keď to nestihne v tomto čase, prenajímateľ musí žiadosť nanovo vyplniť a odoslať nájomcovi,“ upozorňuje NASES. To samozrejme celý proces predĺži a zbytočne skomplikuje. 

Formulár sa po podpise nájomcu vráti prenajímateľovi, ktorý ju nájde v časti „rozpracované“. Skontroluje, či žiadosť podpísali všetky osoby a tiež pridá svoj elektronický podpis. Nakoniec ju odošle Ministerstvu hospodárstva (MH) SR na spracovanie.

„Pre koronakrízu muselo uzavrieť svoju prevádzku asi 50 000 predajní a 20 000 reštaurácií, preto sa očakáva 70 000 až 100 000 žiadostí o dotáciu za nájomné. Elektronické podanie žiadosti je tak spôsob, ako ušetriť čas a získať pomoc čo najskôr,“ uviedla agentúra. Ako však spresnila, na podanie žiadosti je potrebné, aby prenajímateľ aj nájomca mali elektronické schránky, a teda aj elektronický občiansky preukaz s čipom, bezpečnostný osobný kód, certifikáty na vytváranie elektronického podpisu a nainštalovaný potrebný softvér.

Ako dodala agentúra, všetky informácie sú dostupné na stránke najmy.mhsr.sk. Ak majú žiadatelia problémy a potrebujú pomoc s procesom podávania žiadosti, môžu kontaktovať vyškolených pracovníkov kontaktného centra na čísle +421 2 35 803 083 v pracovných dňoch od 8.00 do 18.00 h, v stredu až do 21.00 h.

Odborníci upozorňujú na nedostatky systému »