Zahraniční dopravcovia musia po Nemecku dodržiavať minimálnu mzdu aj vo Francúzsku. Krajina galského kohúta totiž zaviedla pre nich viaceré požiadavky. Tieto povinnosti obsahuje nový zákon o podpore rastu, ekonomických aktivít a rovnakých príležitostí. Nová legislatíva je platná od júla a vzťahuje sa na profesionálnych vodičov zahraničných dopravcov prevážajúcich do a z Francúzska tovar alebo osoby, vrátane kabotáže, teda vnútroštátnej prepravy na území iného štátu.

Mzdy na Slovensku rástli: Prečo aj tak väčšina zarába podpriemerne?

Cieľom týchto zmien je podľa servisnej spoločnosti v logistike a cestnej preprave DKV Euro Service zabezpečiť porovnateľné pracovné a sociálne podmienky, aké majú francúzski vodiči. Okrem minimálnej mzdy sa toto opatrenie týka aj pracovného času, predpísaného času odpočinku, práce nadčas a ochrany zdravia pri práci. Zákon sa nevzťahuje na tranzitnú dopravu, ani na samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO). Jednou z požiadaviek je rovnaká minimálna mzda pre francúzskych i zahraničných profesionálnych vodičov.

Porovnali sme minimálnu mzdu u nás a v Európskej únii: Prečo sme stále ako žobráci?

"Pre dopravcov táto povinnosť znamená nielen nutnosť vybaviť svojich zamestnancov potrebnými dokumentmi, ale zároveň určiť kontaktnú osobu na francúzskom území, poverenú komunikáciou s miestnymi úradmi," informoval výkonný riaditeľ slovenskej a českej pobočky DKV Euro Service Ondřej Pavlík.

Veľké porovnanie zárobkov v 50 profesiách: Tento rebríček vás nepoteší

Všetci vodiči, ktorí prekročia hranice a spadajú do príslušnej skupiny, musia byť vybavení potvrdením o vyslaní zamestnanca a pracovnou zmluvou. V nej majú byť podľa spoločnosti uvedené základné údaje o zamestnávateľovi a zamestnancovi, číslo v národnom elektronickom registri dopravných firiem, hodinová sadzba mzdy v eurách a spôsob preplatenia výdavkov spojených s cestou, napríklad diéty a ubytovanie.

Výpočet miezd a ich výplatu budú francúzske úrady kontrolovať. Výšku miezd určuje národná kolektívna zmluva pre cestnú dopravu. Ďalšie dokumenty musí mať k dispozícii zamestnávateľ a ním určená kontaktná osoba vo Francúzsku, poverená komunikáciou s francúzskymi úradmi. Pokiaľ nemá vodič pri sebe potvrdenie o vyslaní alebo nebolo správne vystavené, môže byť zamestnávateľovi udelená pokuta až 750 eur. "

„Ak nie je k dispozícii pracovná zmluva v kabíne vozidla alebo chýba francúzsky preklad dohody o vyslaní v rámci skupiny, hrozí zamestnávateľovi pokuta až 450 eur. Nevystavenie potvrdenia alebo neurčenie zástupcu vo Francúzsku môže zamestnávateľa vyjsť aj na 2 000 eur na jedného zamestnanca," upozornila spoločnosť DKV Euro Service.

Cestní dopravcovia z desiatich krajín Európskej únie, vrátane Slovenska, žiadali koncom mája upraviť zákon o minimálnej mzde vo Francúzsku tak, aby sa nevzťahoval aj na zahraničné dopravné spoločnosti. Považujú ho za popieranie základných princípov otvoreného trhu Európskej únie a ochranu francúzskych spoločností pred konkurenciou najmä zo strednej a z východnej Európy. Francúzi zdôvodňujú spomínaný zákon ako opatrenie proti sociálnemu dumpingu.

Prezident Združenia cestných dopravcov SR Česmad Slovakia Pavol Jančovič vyhlásil, že francúzsky zákon o minimálnej mzde, na rozdiel od obdobného nemeckého zákona, ktorý platí od minulého roka, zavádza oveľa viac byrokratických opatrení. Dopravcovia očakávali zrušenie, alebo úpravu tohto zákona, aby platil pre vodičov vykonávajúcich dopravu na území Francúzska a nie pre tam začínajúcich a končiacich vodičov.

"Francúzi využívajú nečinnosť Európskej komisie voči Nemecku. Zavádzajú niečo podobné, ale oveľa byrokratickejšie a na druhej strane sa s tým sleduje ochrana francúzskych záujmov a komplikácia pre ostatných dopravcov," uviedol vtedy Jančovič pre agentúru SITA.