Zisťovanie o finančnej situácii a spotrebe domácností je celoeurópskym projektom. Na Slovensku sa nekoná prvýkrát. Naposledy takto štát majetkové pomery obyvateľstva zisťoval v roku 2017. Aktuálne kolo malo byť už vlani, no pre pandémiu ho preložili na rok 2021.

„Pôjde už o štvrté zisťovanie v poradí a jeho výsledky sú mimoriadne užitočné. Získané informácie pomáhajú centrálnym bankám pri dôležitých rozhodovaniach v oblasti menovej politiky a finančnej stability Eurosystému. Sú nevyhnutné pri odhaľovaní rizík, napríklad pri nadmernom zadlžovaní domácností,“ uviedol Martin Šuster, riaditeľ odboru výskumu Národnej banky Slovenska (NBS), ktorá je gestorom projektu u nás.

Samotné zisťovanie dát zabezpečí Štatistický úrad (ŠÚ) SR od júla do októbra. Celkovo bude oslovených a požiadaných o spoluprácu takmer 4-tisíc domácností  približne v 480 obciach a mestách na Slovensku. Výber je náhodný. So zberom budú štatistikom pomáhať aj starostovia.

Každá vybraná domácnosť bude o sčítaní dopredu informovaná listom. V ňom budú aj kontaktné údaje na opytovateľa - zamestnanca Štatistického úradu, s ktorým si budete môcť dohodnúť dátum, čas, ako aj miesto rozhovoru. Zaujímať ho budú vaše majetkové pomery aj výška vášho platu. „Zisťujú sa informácie o bývaní, o prípadných pôžičkách (zadlžení), základné informácie o výške príjmu a o výdavkoch. Z týchto údajov následne NBS vyhodnocuje finančnú situáciu a spotrebu domácností na Slovensku a slúži to aj na medzinárodné porovnávanie," priblížila hovorkyňa Štatistického úradu Jana Morháčová.

Anketa
Súhlasíte so zisťovaním?

Pýtali sme sa aj Slovákov v uliciach: ČO SI O ZISŤOVANÍ MYSLIA čítajte v »GALÉRII«

Kto bude odpovedať, je na konkrétnej domácnosti, no mal by to byť ten, kto má najlepší prehľad o požadovaných informáciách. „V ideálnom prípade by na tieto otázky mal odpovedať každý člen domácnosti, ktorého sa otázky týkajú," doplnila Morháčová.

Dopredu sa nedá presne určiť, koľko otázok vám opytovateľ položí, ani koľko bude celý rozhovor pre účely sčítania trvať. „Jednotlivé otázky za sebou logicky nadväzujú a podľa odpovedí respondentov sa niektoré z nich preskakujú. Sú to otázky, ktoré sa domácnosti alebo jej členov nemusia týkať. Toto má vplyv na počet otázok, na ktoré majú členovia domácnosti odpovedať, ale aj na celkové trvanie rozhovoru," vysvetlila hovorkyňa štatistikov.

Bude účasť v sčítaní POVINNÁ a čo o tom MYSLIA SLOVÁCI? Čítajte na ďalšej strane » » »