Vek rodičiek na Slovensku sa neustále zvyšuje, no rodiť po päťdesiatke, na to si trúfne už len máloktorá žena. Prednosta gynekologicko-pôrodníckej kliniky v bratislavskom Ružinove Jozef Záhumenský vysvetľuje, prečo je to tak. „U žien vyššieho veku, samozrejme, možno očakávať zvýšené riziko niektorých závažných tehotenských komplikácií, ako je vysoký tlak, tehotenská cukrovka alebo predčasný pôrod. Avšak je potrebné zdôrazniť, že ide o riziká a nie 100 % diagnózu, takže aj v tomto veku prebieha väčšina tehotností fyziologicky. Samozrejme, dôležitý je aj zdravotný stav organizmu, predovšetkým cievneho systému, ktorý je limitujúci pri vzniku placenty a pri výžive plodu počas celej gravidity," vysvetlil odborník. 

FOTO tehotnej Moniky Beňovej si pozrite >>TU<<

Ak sa počas tehotenstva nevyskytnú komplikácie, staršie ženy nemajú žiadny špeciálny režim ani nemusia meniť svoj životný štýl inak ako mladšie rodičky. V niektorých pôrodniciach posielajú mamičky v rokoch automaticky na cisársky rez. Podľa Záhumenského to však nie je nevyhnutné. „Vek samotný nie je kontraindikáciou prirodzeného pôrodu. Existujú však práce, ktoré popisujú zvýšené riziko závažného pôrodného poranenia u starších prvorodičiek, preto niektoré pracoviská im cisársky rez ponúkajú. Na druhej strane však prirodzený pôrod má pre novorodenca nezastupiteľnú úlohu pri jeho adaptácii na vonkajší svet a deti rodené plánovaným cisárskym rezom vykazujú horšie zdravotné výsledky a vyšší výskyt závažných ochorení. Preto je potrebné veľmi starostlivo zvážiť prínosy a riziká,"dodal Záhumenský.

Docent Jozef Záhumenský vidí vo vyššom veku rodičky aj pozitíva.
Docent Jozef Záhumenský vidí vo vyššom veku rodičky aj pozitíva.
Zdroj: Pavol Zachar

 

Prečo môže byť vyšší vek výhodou >>