Rodičovský dôchodok bude vyrátaný na každého rodiča ako 1,5 percenta z hrubej mzdy dieťaťa, z ktorej bolo zaplatené poistné na starobné poistenie. Podiel sa bude rátať z príjmu spred dvoch rokov. Pôvodne navrhovaná suma rodičovského bonusu bola vo výške 2,5 percenta pre každého rodiča, na rokovaní vlády sa znížila na 1,5 percenta z hrubej mzdy.

TABUĽKU, o koľko si penzisti polepšia vďaka deťom, si pozrite >>V GALÉRII<<

Dieťa s hrubým príjmom 1000 eur mesačne bude môcť každému rodičovi zvýšiť dôchodok o 15 eur mesačne. Rodičovský bonus pritom nezvýši samotnú výšku odvodov, nebude mať vplyv ani na budúci dôchodok detí. Prispievanie rodičom na dôchodok bude dobrovoľné. „Ústava SR garantuje každému poistencovi právo rozhodnúť sa, že časť uhradenej dane alebo časť uhradenej platby spojenej s účasťou na systéme primeraného hmotného zabezpečenia v starobe bude poskytnutá osobe, ktorá ho vychovala a ktorej je poskytované hmotné zabezpečenie v starobe,“ uviedol rezort práce, sociálnych vecí a rodiny v dôvodovej správe k predloženému materiálu. Zákon o sociálnom poistení však podľa rezortu doposiaľ takúto možnosť neupravuje.

Anketa
Prispeli by ste rodičom na dôchodok?

Čítajte na ďalšej strane: Do dôchodku už v 60-tke >>