S viac ako 800 miliónmi užívateľov je čínska mobilná aplikácia TikTok šiestou najpopulárnejšou sociálnou sieťou na svete. V počte stiahnutí, takmer dve miliardy, je najsťahovanejšou aplikáciou, ktorá je dostupná vo viac ako 150 krajinách sveta vrátane Slovenska. Jej hlavnou cieľovou skupinou sú mladí ľudia, prevažne do 20 rokov, pričom silné zastúpenie majú aj mladiství do 15 rokov.

Súčasťou TikToku sú videá, na ktorých sa objavujú sporo oblečení tínedžeri, niekedy vo veku pod 15 rokov. Pred kamerou vystupujú s cieľom pobavenia svojho publika, splnenia výzvy alebo získania uznania za svoj výzor či postavu, ak sú aktívni športovci. „Práve takýto obsah láka anonymných užívateľov, medzi ktorými sú aj pedofili. Tí takýmto jednoduchým spôsobom získavajú bez vedomia majiteľa videí jeho obnažené zábery, sťahujú si ich buď pre vlastnú potrebu, alebo ich šíria medzi svoju komunitu naďalej," varuje polícia. 

Mladé dievčatá v snahe zaujať na populárnej platforme často volia vyzývavé pózy a drsný jazyk.
Mladé dievčatá v snahe zaujať na populárnej platforme často volia vyzývavé pózy a drsný jazyk.
Zdroj: Screenshot/TikTok

Nebezpečné môžu byť aj reťazové výzvy. Niektoré z nich majú humorný a bezpečný charakter, ďalšie patria do skupiny nebezpečných a môže dôjsť k poraneniu ich napodobnovateľov. „Rodičom tínedžerov odporúčame, aby neriešili nové technológie striktným zákazom, ktorý by ich deti mohol ešte viac motivovať k tomu, aby si založili „tajný“ účet proti vôli rodiča," odporúča polícia, ktorá zároveň radí staviť na komunikáciu. S tínedžermi si treba sadnúť a vysvetliť im možné riziká používania tejto aplikácie.

Čo sa týka datí, tu len debata podľa policajtov nestačí. „V prípade mladistvých do 15 rokov odporúčame, aby bol medzi priateľmi/fanúšikmi ich účtov na sociálnych sieťach jeden z rodičov s cieľom kontroly zverejňovaného obsahu," navrhuje polícia, „spolupráca na vtipných videách môže viesť nielen k pobaveniu a stmeleniu vzájomného vzťahu, ale aj kontrolou nad celým obsahom ďalších videí."

Pri používaní sociálnych sietí je dôležité chrániť si svoje súkromie a povoliť prístup k svojmu účtu len ľuďom, ktorých poznáte a ktorým prístup schválite a nie širokej verejnosti. Bezpečnosť detí a mladistvých by mala byť nadradená počtu sledovateľov či fanúšikov. 

Anketa
Používate sociálnu sieť TikTok?
  • 2%
  • 2%
  • 2%
  • 94%

Prehovorili Slováci, ktorí s ňou majú skúsenosť »