Nad takýmto sprísnením pri čerpaní nezamestnaneckých dávok uvažuje minister práce a sociálnych vecí Ján Richter. „Možno sú tu prípady, že v tomto období špekulanti vystúpia z práce, sú nejakú dobu v evidencii úradu a poberajú šesť mesiacov relatívne slušné dávky," upozornil na minulotýždňovej tlačovej besede. Takýto postup však nie je nezákonný. Aspoň nie dnes. „V ďalšom období chceme hovoriť so zamestnávateľmi a možno že urobíme aj istú úpravu, možno aj legislatívnu," vyjadril sa Richter.

 

Stop špekulantom

Podstata tejto úpravy by podľa neho spočívala v tom, aby sa ľudia po šiestich mesiacoch doma s podporou štátu nevracali pracovať do tej istej firmy, z ktorej predtým odišli. To sa totiž ministrovi práce javí ako špekulatívne.

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR chce o veci s ministrom dikutovať a dôvodí, že takáto striktná legislatíva sa môže v konečnom dôsledku kvôli pár špekulantom vypomstiť obom stranám. Zamestnancovi tým, že príde o dobré pracovné miesto a zamestnávateľovi tým, že príde o pracovnú silu, ktorá je už zaškolená a pozná pracovné prostredie, naopak bude musieť hľadať nové alternatívne riešenia.

Kedy máte nárok na dávku v nezamestnanosti >>