Najvyššie ocenenie Nemocnica roka 2020 v kategórii štátnych univerzitných a fakultných nemocníc získala Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica. Triumfovala tak tri roky po sebe.. „Wau som taká rada... veľmi, veľmi a úprimne ma to potešilo,“ zareagovala od srdca riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková. „Z hľadiska medicínsko-ekonomickej náročnosti diagnóz má v priemere najkomplikovanejších pacientov na Slovensku,“ skonštatovalo INEKO.

Nemocnica v Banskej Bystrici obhájila prvenstvo už tretí rok po sebe.
Zdroj: INEKO

Druhé miesto v hodnotení vybraných ukazovateľov kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, skúsenosti, náročnosti diagnóz, spokojnosti pacientov, hospodárenia a transparentnosti obhájila Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN. T. Doménou nemocnice je veľká spokojnosť pacientov. Exceluje tiež pri nízkych počtoch úmrtí pacientov po operačných výkonoch a po akútnej mozgovo-cievnej príhode.

Ocenenie bronzová Nemocnica roka získala tak ako pred rokom Univerzitná nemocnica Martin. „Spomedzi veľkých štátnych nemocníc má martinská univerzitka urgentný príjem, na ktorom pacienti privezení záchrankou čakajú v priemere najkratšie – 13,5 minút, pričom ako jednej z mála sa jej medziročne podarilo tento ukazovateľ zlepšiť (o trištvrte minúty),“ zhodnotilo INEKO.

Na výsledky nemocníc nemala vplyv pandémia koronavírusu, keďže hodnotenie bolo založené predovšetkým na dátach z rokov 2016 až 2019. „Zvyšovanie transparentnosti zverejňovaním relevantných informácií o kvalite a efektívnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti je podľa nás jedným z kľúčových predpokladov na to, aby bola verejnosť lepšie informovaná, aby sa vedela kvalifikovanejšie rozhodovať a vytvárať účinnejší tlak na zlepšovanie verejných služieb, čo potom motivuje zdravotnícke zariadenia sa neustále zlepšovať," povedal analytik INEKO Dušan Zachar. Podľa jeho slov je cieľom to, aby pacienti dostávali najlepšiu starostlivosť za najlepšiu cenu v súlade s hodnotou za peniaze.

Všeobecné nemocnice

V kategórii všeobecných nemocníc získala najvyššie ocenenie Nemocnica roka 2020 po roku opäť Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s. Druhú pozíciu obhájila Ľubovnianska nemocnica, n.o., ktorá bola počas šiestich ročníkov štyrikrát prvá. Medzi tri najúspešnejšie všeobecné nemocnice sa po prvýkrát dostala Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s., ktorá patrí do siete nemocníc Svet zdravia.

ZOZNAM NEMOCNÍC NÁJDETE NA ĎALŠEJ STRANE >>>