Medzi základnými školami na celoslovenskej úrovni obhájila vedúcu pozíciu Základná škola na Krosnianskej 4 v Košiciach. Nasleduje ZŠ Kollárova 2, Svätý Jur a najlepšiu trojicu dopĺňa Základná škola T. J. Moussona 4, Michalovce.


Medzi strednými odbornými školami obhájili prvé dve miesta Obchodná akadémia v Trnave a Stredná priemyselná škola elektrotechnická na Plzenskej ulici v Prešove. Na tretie miesto sa posunula Spojená škola na Slančíkovej v Nitre.


Medzi gymnáziami patrí prvé miesto Škole pre mimoriadne nadané deti – Gymnázium na Teplickej 7 v Bratislave. Nasledujú Gymnázium Jura Hronca v Bratislave a Gymnázium na Poštovej 9 v Košiciach.


Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) hodnotil školy na základe celonárodných testov. U základných škôl išlo o testovanie v 5. a 9. ročníku, u stredoškolákov najmä písomnú časť maturity. Do úvahy brali aj ďalšie aktivity.


„Školy s najlepšími výsledkami navštevujú žiaci, ktorí dosahujú výborné výsledky v celonárodných testoch, sú úspešní v olympiádach a medzinárodných projektoch a v prípade stredných odborných škôl si po ich skončení ľahko nájdu prácu,“ informuje INEKO na svojej webovej stránke.


„Naopak školy s najhoršími výsledkami dosahujú nízku úspešnosť v celonárodných testoch, olympiád ani medzinárodných projektov sa nezúčastňujú a ich absolventi končia často na úradoch práce,“ doplnil Inštitút.

15 Najlepších základných škôl

Zdroj: Zdroj: INEKO

Stredné odborné školy a gymnáziá nájdete na ďalšej strane >>>