Tip na článok
Tip na článok

OTESTUJTE SA: Prešli by ste testom pre piatakov? Tieto otázky by mal každý zvládnuť bez problémov!

Dnes testovali piatakov z matematiky a slovenčiny
Foto: Roman Hanc

20.11. 2019 18:00 Dnes sa na základných školách po celom Slovensku uskutočnilo povinné testovanie žiakov piateho ročníka zo slovenčiny a matematiky. Takmer 53 tisíc detí z 1 489 škôl si ráno lámalo hlavu nad záludnými otázkami a logickými úlohami. Cieľom testovania je preverenie vedomostí piatakov a monitorovanie úrovne ich poznatkov pri vstupe na druhý stupeň. Zvládnete sa s podobnými úlohami popasovať aj vy?

1/10 Ktorá veta ja napísaná pravopisne správne?

2/10 V ktorej možnosti sú správne určené slovné druhy slov z nasledujúcej vety? Oj, to bola bitka.

3/10 Ktoré príslovie má odlišný význam ako zvyšné tri?

4/10 Ktoré slovo je správne rozdelené na slabiky?

5/10 V ktorej možnosti je uvedené správne poradie chýbajúcich písmen z nasledujúcej vety? Zam_slený s_novec zabudol v_p_tať p_rohy.

6/10 Urči správne riešenie úlohy: (16 + 24) : 4 + 1

7/10 Vyber nesprávne tvrdenie.

8/10 Podiel dvoch čísel je 27. Urči správneho delenca a deliteľa.

9/10 Viktória má veľa tričiek: 3 biele, 1 žlté, 3 modré, 2 zelené, 4 ružové, 1 čierne a 2 oranžové. Ktoré z nasledujúcich tvrdení je pravdivé?

10/10 Čo majú spoločné čísla 54, 36, 18? Vyber pravdivé tvrdenie.

Hrať znova Ďalšie kvízy
PlusTV

Váš názor nás zaujíma

Zúčatnite sa užívateľského testu!

Vyjadrite svoj názor na naše weby.

Zapojiť sa do testu

Zaberie Vám to len 5 minút.