O tom, že návrh, ktorý by mal byť predložený do parlamentu, predstavuje zásah do základných princípov právneho štátu a narušuje stabilitu a predvídateľnosť podnikateľského prostredia, sú presvedčení aj výrobcovia zastúpení Slovenským združením pre značkové výrobky.

„V najkomplikovanejšom období z pohľadu dodávok potravín, pri nástupe pandémie koronavírusu v roku 2020, bol otvorený jednotný trh EÚ nástrojom na vzájomnú pomoc medzi členskými štátmi. Prijatie limitov na vývoz by viedlo k porušeniu tohto princípu a k možnému ohrozeniu záujmov občanov Slovenskej republiky," uviedol výkonný riaditeľ Slovenského združenia pre značkové výrobky Ľubomír Tuchscher.

Mohlo by vás zaujímať: