Táto zmena sa však netýkala vdov alebo vdovcov po policajtoch, vojakoch či hasičoch. V polovici mája však parlament schválil novelu zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, ktorú následne podpísala prezidentka.

Pozostalej manželke alebo manželovi, ktorým bola výplata vdovského alebo vdoveckého dôchodku zastavená po uplynutí jedného roka od smrti manžela alebo manželky a ešte neuplynulo obdobie dvoch rokov, tak Sociálna poisťovňa za zostávajúce obdobie uvoľní výplatu pozostalostného dôchodku.

Poisťovňa uvoľní výplatu pozostalostného dôchodku vdove alebo vdovcovi, ktorí dovŕšili vek 57 rokov a vychovali jedno dieťa, ak výplata ich penzie bola zastavená.

Ako to bude po novom? A čo platilo doteraz...