Návrat detí do škôl dnes sprevádzali viaceré nezrovnalosti. Rodičia majú v množstve podmienok chaos a niektorí na ne jednoducho zabudli. Aby vám dieťa učitelia prebrali, je potrebné sa v pravidlách orientovať a dodržiavať ich.

Za akých podmienok školy fungujú? 

  1. Rodičov do školy nepustia – Do priestorov škôl nemajú rodičia alebo zákonní zástupcovia detí prístup. Dieťa môžu odprevadiť len pred vchod do budovy. 
  2. Prísť po dieťa môže len rodič - Vodiť a vyberať dieťa môže iba osoba žijúca s ním v jednej domácnosti. V prípade, ak to bude súrodenec, musí byť starší ako desať rokov.
  3. Povinný zdravotný filter - Dieťa ráno odovzdajú výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a po dôkladnej dezinfekcii rúk.
  4. Dieťa musí mať dve rúška – Každý rodič je povinný pre svoje dieťa zabezpečiť každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky. Náhradné rúško bude mať žiak v skrinke.
  5. Vyhlásenie o zdravotnom stave – Žiak musí do školy priniesť písomné vyhlásenie o tom, že on ani nikto z domácnosti neprejavuje príznaky prenosného ochorenia. Rovnaké vyhlásenie musí predložiť aj keď sa vráti do školy po troj a viacdňovej neprítomnosti.
  6. Maximálne 20 detí v triede - V materskej škole môže byť v skupinách najviac 15 detí, na ZŠ až 20. Vytvorené skupiny detí sa nebudú meniť, aj keď v nich klesne počet detí.
  7. Čistota na prvom mieste - Priestory, v ktorých sa žiaci stretávajú, ale aj hračky či pomôcky, sa budú dezinfikovať dvakrát denne. Neodporúča sa používať klimatizáciu ani ventilátory. 
  8. Mali by byť viac vonku - Ministerstvo školstva odporúča, aby učiteľky trávili s deťmi väčšinu aktivít v exteriéri. Aj tam pre ne platí povinné nosenie rúšok. Rodičia by mali preto zvážiť vhodné oblečenie pre svoje dieťa. 
Anketa
Plánujete poslať dieťa do školy alebo s ním zostanete doma?
  • 41%
  • 59%