Je Slovensko pre cudzincov zaujímavou destináciou medicínskeho turizmu?

Jednoznačne, Slovensko už patrí k zaujímavým krajinám z pohľadu medicínskeho turizmu. Hlavným dôvodom je poskytovanie rovnako kvalitných služieb v estetickej chirurgii za podstatne nižšie ceny ako v západných krajinách. Cenové rozdiely kozmetických zákrokov v zahraničí a u nás sú také veľké, že sa klientom oplatí vycestovať za týmito službami aj na veľkú vzdialenosť.

Plastický chirurg Imrich Kováč
Zdroj: archív I. Kováča

Sú estetické zákroky pre nemocnicu natoľko zaujímavé, že by odsúvala akútnych pacientov?

Tu je hlavne potrebné rozlíšiť platený estetický zákrok, ktorý si kompletne hradí pacient, od zdravotného výkonu hradeného poisťovňami. Zdravotné poisťovne nepreplácajú estetické výkony, a preto sa tieto operácie robia prevažne na súkromných klinikách. S takýmito klinikami môžu mať zmluvný vzťah spomínané medicínske agentúry, ktoré im sprostredkovávajú klientelu. Naopak zdravotné výkony plastickej chirurgie, ako napríklad rôzne rekonštrukcie alebo úrazové stavy, sú už hradené zo zdravotného poistenia, a preto sa tieto realizujú hlavne v štátnych nemocniciach. Vo väčších nemocniciach sa robia oba typy výkonov, teda platené aj hradené poisťovňami. Pre nemocnicu sú totiž platené výkony výhodné, lebo znamenajú príliv financií do rozpočtu. Aby však nedochádzalo k uprednostňovaniu alebo zneužívaniu, je potrebná dobrá personálna organizácia a zmluvné nastavenie zo strany nemocnice.

Je zákonné alebo morálne, ak klinika uprednostňuje zahraničných pacientov pred Slovákmi, pretože na tom lepšie zarobí?

Pri platených estetických výkonoch, ktoré si hradí v plnej miere klient, nejde o samotný zdravotný výkon v určitom zmysle slova. Tu totiž nedochádza k zlepšovaniu alebo zachovaniu zdravotného stavu pacienta, ale ku skrášleniu tela zdravého človeka. Odmietnutím kozmetického výkonu alebo uprednostením jedného estetického výkonu pred druhým estetickým zákrokom, teda lekár nikoho neohrozí na zdraví. Ide preto len o morálne hľadisko, ktoré sa v tejto oblasti logicky podriaďuje sile ekonomického tlaku.

Je to bežný postup, že klinike alebo nemocnici dohaduje pacientov zo zahraničia agentúra?

Áno, je to normálny postup hlavne na súkromných klinikách. A má stúpajúcu tendenciu, keďže estická chirurgia zažíva aj na Slovensku boom. Čo sa týka priamo štátnych nemocníc, o tom nemám konkrétnu vedomosť. Osobne som však presvedčený, že pri správnom zmluvnom nastavení to môže fungovať rovnako dobre.

Mala by mať takáto agentúra zmluvu so zdravotníckym zariadením?

To je absolútny základ. Zmluvy musia presne definovať všetky konkrétne podmienky spolupráce, a to právne, ekonomické aj medicínske. Čím lepšie nastavená zmluva, tým menej problémov na oboch stranách.

Čítajte viac: