„V tejto chvíli sa ukáže, či ako štát vieme plniť sociálnu pomoc a pomôcť tým, ktorí si sami pomôcť nevedia. Je smerovaná k tým, ktorí sa do takejto situácie dostali nie vlastnou vôľou, ale na základe mimoriadnej situácie,“ povedal premiér Igor Matovič.

Pandemické ošetrovné


Doteraz platilo, že ošetrovné môžu vyplácať len rodičom detí do 10 rokov, a to najviac na 10 dní. K dávke ste museli mať potvrdenie od lekára. Po novom sa zavedie akási „pandemická OČR-ka“, teda opatrovanie člena rodiny po celú dobu uzatvorenia škôl.


Vláda odsúhlasila, aby čerpanie ošetrovného pri zatvorených školách mohli mať rodičia pre deti až do dovŕšenia 11 rokov veku a až do dovŕšenia 18 rokov veku pre ZŤP deti. V tejto vekovej kategórii nebude potrebné potvrdenie lekára. Na základe potvrdenia lekára bude čerpanie ošetrovného možné pre deti až do dovŕšenia 16 rokov veku.

Rodičom budú vyplácať 55 percent z ich hrubej mzdy, čo predstavuje približne 70 percent čistej mzdy. Rodičia sa môžu pri čerpaní ošetrovného prestriedať, čo doteraz možné nebolo.

Karanténna PN-ka

Zmenia sa aj podmienky vyplácania PN-ky pre ľudí, ktorí musia byť v karanténe. Kým prvé tri dni ste dostávali len 25 percent z priemernej dennej mzdy a od štvrtého dňa 55 percent, odteraz to bude po celú dobu 55 percent.

Dávku bude poskytovať od prvého dňa Sociálna poisťovňa aj zamestnancom. Znamená to, že zamestnávateľ nebude zaťažený povinnosťou vyplácať náhradu príjmu počas prvých 10 dní. Mesačne to štát bude stáť asi 300 až 400 miliónov eur.

Koľko dostanú živnostníci a zamestnanci? Čítajte na ďalšej strane