Vysoké doplatky na lieky sa majú týkať pacientov s bronchiálnou astmou a chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP). Upozornili na to lekári zo Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti a Spoločnosti alergológie a klinickej imunológie.

Inhalačné lieky a systémy, ktoré majú mať revíziou úhrad k 1. októbru 2019 zvýšené doplatky, podľa spoločností nemajú generické náhrady. Kvalitná liečba sa podľa lekárov môže pre pacientov stať nedostupnou.


„Ak sa pacienti rozhodnú kvôli výške doplatkov pre zmenu liečby, respektíve aj inhalačného systému, u CHOCHP a astmy hrozí výrazné zhoršenie ich zdravotného stavu," píše v liste predsedníčka odbornej pracovnej skupiny pre respiračné lieky kategorizačnej komisie pneumologička Katarína Dostálová.


„Pri náhlej zmene alebo vynechaní liečby hrozí vzplanutie ochorenia, ktoré vedie často k hospitalizácii, návštevám pohotovosti a výjazdom rýchlej zdravotnej pomoci, často tiež k navyšovaniu ďalšej liečby a ďalšiemu navýšeniu výdavkov na zdravotnú starostlivosť," doplnila hlavná odborníčka ministerstva pre pneumológiu Marta Hájková.


Ministerstvo zdravotníctva odmieta tvrdenia, že revízia úhrad liekov prinesie pacientom drahšie lieky. „Ku všetkým skupinám pacientov pristupujeme pri každom rozhodovaní citlivo a je pre nás prioritou v prvom rade dostupnosť liečby pacienta," uviedol v reakcii komunikačný odbor rezortu.

Prečítajte si tiež: