Inteligentný počítačový program Watson dokáže myslieť ako človek. Onkológom poskytne najnovšie poznatky v medicíne a zároveň navrhne tú najlepšiu liečbu pre konkrétneho pacienta.

Watson je akoby virtuálna knižnica, v ktorej sú zhromaždené tisíce štúdií, kníh, výskumov a pacientských záznamov z celého sveta. Lekárom poslúži podobne ako navigácia v aute. Poradí, akým smerom sa v liečbe ďalej vydať.

„Nik z lekárov nedokáže sledovať všetky výsledky najnovších klinických štúdií pri všetkých nádoroch, ktoré pribúdajú enormnou rýchlosťou. Často môže preto vzniknúť pochybnosť, či zvolený liečebný postup je adekvátny,“ vysvetlil Radovan Barilla, hlavný lekár pre onkológiu siete nemocníc Svet zdravia. Konečné rozhodnutie o liečbe však ostane na samotnom onkológovi.

„Tento inovatívny prístup nám umožní zvoliť optimálnu liečebnú alternatívu, pričom u daného pacienta dokonca zohľadní jeho osobné špecifiká. Okrem stupňa pokročilosti nádoru alebo miery jeho zhubnosti berie ohľad aj na iné pridružené ochorenia, napríklad srdca či obličiek,“ doplnil Barilla.

V praxi to vyzerá tak, že lekár do počítača zadá príznaky chorého, výsledky vyšetrení a celkový zdravotný stav. Už o pár sekúnd mu Watson ukáže najmodernejší prístup v liečbe, posledné úspešné výskumy a štúdie.

Program pomôže pri najčastejších zhubných nádoroch, a to prsníka, hrubého čreva, pľúc, žalúdka, vaječníkov a krčka maternice. Postupne pribudnú ďalšie typy rakoviny.

Nový systém už využívajú na onkologických pracoviskách 10 nemocníc v rámci siete Svet zdravia: Michalovce, Spišská Nová Ves, Vranov nad Topľou, Svidník, Trebišov, Humenné, Rimavská Sobota, Dunajská Streda, Galanta a Banská Bystrica. Vo svete ho používa 31 nemocníc, pomohol už 25 tisícom ľudí.

Watson obsahuje:

300 medicínskych žurnálov

200 a viac učebníc

200 miliónov pacientskych záznamov

15 miliónov strán odborného textu

Tato to funguje v praxi

* Lekár sa pri každom pacientovi dostane k najnovším poznatkom v medicíne, ktoré mu pomôžu určiť správnu liečbu. Samotný počítač navrhne, čo by bolo pre konkrétnu osobu najlepšie.

* Predstavme si ženu, ktorá má 62 rokov a ochorela na rakovinu prsníka. Lekár do počítača vloží údaje o veku, pohlaví a podrobnostiach zdravotného problému ako sú veľkosť nádora, dĺžka ochorenia, procedúry, ktoré už podstúpila.

* Program následne vyhľadá najmodernejšie poznatky k tomuto konkrétnemu prípadu a dá svoje odporučenie na ďalší postup.

* Watson si myslí, že pacientka by mala najprv podstúpiť chemoterapiu, následne operáciu a po nej by mala ešte niekoľko rokov trvať hormonálna liečba.

* Keď lekár doplní informáciu, že táto žena má problém so srdcom, program to prehodnotí. V ďalšom postupe už pacientke neodporučí chemoterapiu, lebo by priveľmi zaťažila choré srdce.