Jednou z pravdepodobných verzií, prečo strelec Ctirad V. trpel nerozpoznanou hypochodnrickou depresiou.

„Hypochondrický blud sa zakladá na tom, že on je neodkloniteľne a neochvejne presvedčený o tom, že je chorý. Len keď príde zdravý k doktorovi, tak ho pošle preč. Keďže on je presvedčený, že je nevyliečiteľne smrteľne chorý, tak sa potom môže rozhodnúť, že sa pomstí,“ nazdáva sa psychológ Dušan Kešický.


Ani okolie si nemuselo všimnúť, že Ctirad nie je v poriadku. „Tieto poruchy sa na začiatku odhaľujú veľmi ťažko, pretože ten človek nepôsobí ako duševne chorý. Po tom, čo ho viacero lekárov pošle preč, v ňom sa stupňuje úzkosť a strach. Vystrieda desať lekárov a nikto si nevšimne. Za normálnych okolností by skončil u psychiatra,“vysvetľuje odborník.


Takíto ľudia totiž nepôsobia nápadne, nerobia výstredné veci. Len chodia po lekároch. „Choroba, ak sa nelieči, tak sa prirodzene zhoršuje a prehlbuje sa stav. Nedá sa vylúčiť, že sa k hypochondrickému bludu pridružili aj iné bludy. Mohol mať napríklad taký blud, že si myslel, že tí ľudia sú za to zodpovední,“hovorí psychológ.


Hypochondria sa objavuje v rôznych podobách. „Väčšinou to nebýva do takejto patologickej hĺbky. Zväčša len chodí po doktoroch, otravuje a napokon aj tak skončí u psychiatra. „V takejto podobe je to veľmi zriedkavé,“ konštatuje Kešický.


Istú úlohu mohol zohrávať aj fakt, že strelec mal blízko k zbraniam a dokonca chodieval trénovať na strelnicu. „Človek vo významnej časti koná tak, aký on je. Keď mal tendenciu uvažovať o násilí, tak sa dopracoval k takémuto riešeniu subjektívne prežívaného problému. Sú ľudia, ktorí majú odpor k zbraniam a takí by ani v chorobe nechytili zbraň do ruky, lebo im mu to cudzie,“uviedol odborník.


Pravdepodobne išlo o zhodu viacerých nešťastných okolností. Istú úlohu zohrala osobnosť páchateľa, choroba, fakt, že si to nikto nevšimol a že mohol mať sklony k zbraniam. „Išiel tam zjavne zámerne, nebolo to v afekte. Miesto vyhľadal, zámerne išiel do tej nemocnice, zapadalo to do jeho bludu,“ dodal Kešický.

Mohlo by vás zaujímať: