Práve v týchto dňoch dostávajú ľudia do e-mailových a poštových schránok nový typ výpisu z osobného dôchodkového účtu z druhého piliera, ktorý zaviedlo ministerstvo práce. Výpis má prehľadnejšiu štruktúru, obsahuje viac informácií a jeho súčasťou je aj prognóza dôchodku z 2. piliera, ktorá sa vypočítava na základe aktuálnej investičnej stratégie sporiteľa.

Starý a nový výpis si porovnajte >>TU<<

Výpisy sa mierne líšia podľa toho, v ktorej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS) si sporíte, jedno však majú spoločné. „Tohtoročný výpis je úplne nový. Na rozdiel od predchádzajúcich rokov obsahuje odhady nasporenej sumy a prognózu výšku doživotného dôchodku. Zároveň obsahuje detailný rozpis nákladov a poplatkov za predchádzajúci rok,”  hodnotí Ján Šebo z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Ako teda nový výpis čítať? Prvým údajom je aktuálna hodnota osobného dôchodkového účtu. Túto sumu mnohí poznajú zo starého tlačiva. „Je to vlastne hodnota vašich úspor k dátumu vyhotovenia výpisu, t. j. 31. 12. 2020. Takúto sumu máte nasporenú v 2. pilieri,”  vysvetľuje Šebo.

Čo je čo v novom výpise

Novinkou vo výpise je predpokladaný dôchodkový vek. Od tohto veku budete mať nárok na penziu. Ale pozor, ide len o odhad! „Tento odhad vychádza zo súčasne platných zákonných podmienok a neberie do úvahy počet vychovaných detí alebo iné faktory, ktoré môžu vplývať na stanovenie dôchodkového veku,”  prízvukuje Šebo.

Užitočnou informáciou v novom výpise je prognóza vášho dôchodku, teda to, o koľko mesačne si polepšíte vďaka druhému pilieru. „Suma je odhadnutá s využitím vzorcov finančnej a poistnej matematiky. A keďže budúcnosť je neistá, vo výpise sa tento neistý vývoj do budúcnosti znázorňuje vo forme troch scenárov: pesimistický, základný a optimistický,“  objasnil odborník. Tu je tiež dôležité si uvedomiť, že ceny tovarov a služieb neustále rastú. „Inak povedané, 100 eur o 20 rokov určite nebude mať takú hodnotu ako dnes. Pri inflácii 2 % ročne bude mať takú hodnotu ako dnešných 67 eur,“  vypočítava Šebo.

Podobne, v troch scenároch nájdete vo výpise vyčíslenú aj prognózu nasporenej sumy v čase, keď dosiahnete dôchodkový vek. Platí, že čím dlhší čas do dôchodku, tým sú scenáre odlišnejšie.

Toto ovplyvní výšku penzie

Vo výpise nájdete aj informácie o vhodnosti zvolenej investičnej stratégie. Práve od nej do veľkej miery závisí skutočná výška vašej penzie. „Stále platí, že ak má sporiteľ menej ako 40 rokov, časť úspor by mal mať uložených v akciových fondoch, ktoré majú v dlhšom časovom horizonte väčší potenciál zhodnotenia ako v garantovaných fondoch,"  priblížil šéf Allianz - SDSS Miroslav Kotov.

Veľkou novinkou vo výpise je prehľad poplatkov, ktoré ste za rok zaplatili správcovi. „Čím viac vám správca zarobí, tým viac zaplatíte na odplate za zhodnotenie. Toto číslo môže byť niekde medzi -0,3 % až -1,5 % v prípade, ak správca dosiahol v danom fonde výnos aspoň 12 %,”  dodáva Šebo.

Anketa
Sporíte si v druhom pilieri?

Čítajte na ďalšej strane >> Tip odborníka: Dajte si vyplácať rentu