Mladí odchádzajú za vyššou kvalitou vzdelávania pre uplatnenie v budúcnosti alebo si chcú život za hranicami vyskúšať. Menej ako tretina mladých má jasno v tom, že sa chce vrátiť domov. Vyplýva to z prieskumu Slovenskej sporiteľne.

Aktuálne máme v zahraničí asi 30 000 študentov. Najviac, až 20 000 z nich, je v susednom Česku, pričom len v Brne je ich polovica. To je zhruba 17 percent všetkých tamojších poslucháčov. Na niektorých fakultách preto nájdete takmer viac Slovákov ako domácich. Na Fakulte informatiky Masarykovej univerzity (MUNI) je zo Slovenska polovica všetkých študentov, na Fakulte informačných technológií Vysokého učenia technického (VUT) 34 percent (zhruba 800-tisíc) a na Lekárskej fakulte je to 25 percent (tisíc študentov).

NIE VŠETCI UTEKAJÚ! SAMUEL A JOZEF SA PO ROKOCH V ZAHRANIČÍ VRÁTILI NA SLOVENSKO! Ich dôvody si prečítajte v »GALÉRII«

Brno si vyberajú najmä pre jazykovú, kultúrnu a tiež geo­grafickú blízkosť. Najviac študentov sem prichádza z Trenčianskeho (17 percent), zo Žilinského (14 percent) a z Bratislavského kraja (14 percent). Najmenej je ich z toho najvzdialenejšieho, a teda Košického kraja (8,5 percenta).

Okrem toho je hlavným dôvodom výberu štúdia v Česku vyššia kvalita vzdelávania a viac študijných programov. „Podľa nášho prieskumu sa 92 percent mladých rozhodlo študovať v zahraničí pre vyššiu kvalitu vzdelávacieho systému. Necelých 60 percent respondentov uviedlo lepšie uplatnenie na trhu práce, 44 percent si chce život v zahraničí jednoducho vyskúšať. Takmer tretina odchádza aj preto, aby získala lepšie jazykové schopnosti a menej ako štvrtina na základe odporúčania od kamarátov,“ vysvetľuje Matej Horňák, analytik Slovenskej sporiteľne.

„Od roku 2018 tiež výrazne narástol počet vysokoškolských študentov z Ukrajiny na Slovensku čiastočne vyvažujúci pretrvávajúci záujem slovenských maturantov o školy v Česku," podotkol riaditeľ Sociologického ústavu SAV Miloslav Bahna.

To je však podpásovka pre slovenské vysoké školy, ktoré takto prichádzajú o šikovných študentov. Negatívny dosah to má na celú našu spoločnosť, keďže do Česka odchádzajú mladí Slováci študovať profesie, ktorých máme u nás nedostatok. Návrat domov pre mnohých nie je zaujímavý. Najvážnejším odvetvím, v ktorom tento jav cítiť, je zdravotníctvo. Na Slovensku dlhodobo chýbajú stovky lekárov a desaťtisíce sestier.

Koľko medikov zo Slovenska študuje v Čechách a čo s tým plánuje spraviť premiér Ódor? »»»