Kde oň žiadať? Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta bydliska. Rezort práce navyše upozorňuje, že naň máte nárok len počas školského roka. Platí to však len v prípadoch, ak vaše dieťa neprijali do spádovej materskej školy z kapacitných dôvodov. Ide o rozhodnutie, ktoré je súčasťou schválenej novely zákona o rodičovskom príspevku.

Rodič má nárok na rodičovský príspevok v rovnakej výške, v akej ho poberal do troch rokov veku dieťaťa. Jeho minimálna výška predstavuje 301 eur v prípade, ak matka nedostávala materské. V prípade, že matka predtým dostávala materské, výška rodičovského príspevku je 412,60 eura. Príspevok sa poskytuje vždy na školský rok, teda od 1. septembra do 31. augusta.

Napríklad, ak rodič v máji 2023 požiada o prijatie dieťaťa do materskej školy a v priebehu júna dostane negatívne rozhodnutie, môže si požiadať o rodičovský príspevok. Nárok naň mu vzniká od 1. septembra 2023.

Mamičky, ktoré sú doma s deťmi, dostanú vyšší rodičovský príspevok.
Zdroj: shutterstock

Žiadosť však môžete podať kedykoľvek počas školského roka. Rozhodnutie o neprijatí do spádovej materskej školy však nesmie byť staršie ako 12 mesiacov. Ak rodič dieťaťa spĺňa podmienky a preukáže sa rozhodnutím o neprijatí dieťaťa do spádovej materskej školy, ktoré mu bolo vydané v júni 2022, a zároveň mu dieťa nevezmú do škôlky ani v školskom roku 2023/2024, musí preukázať toto rozhodnutie do konca augusta 2023. Nemusí už podávať novú žiadosť, príspevok bude dostávať.

Kedy naň nárok máte a kedy nie?

Opätovne budete musieť neprijatie dokladovať na konci školského roka, teda do 31. augusta budúceho roka. Nezabúdajte, že na príspevok máte nárok aj vtedy, ak sa zamestnáte a dieťa máte umiestnené v súkromnej škôlke. Výška vášho príjmu tento príspevok nijako neovplyvní.

A v akom prípade ho nedostanete? Ak vaše dieťa nevzali do spádovej škôlky, ale staráte sa o ďalšie dieťa do 3 rokov. A prečo? Pretože nárok na rodičovský príspevok vzniká len raz, teda ho môžete poberať len na jedno z detí.

Nezabúdajte na povinnosti!
V prípade, že sa vám podarí umiestniť dieťa do inej materskej školy, ktorej zriaďovateľom je územná samospráva, ste povinní oznámiť to do 8 dní na príslušnom úrade práce. Nárok na rodičovský príspevok vám následne zaniká.

A ešte jedna dobrá správa na záver!
Kým za máj, jún a júl dostanete príspevok v sume 301 alebo 412,60 eura, od augusta sa rodičovský príspevok zvyšuje o 14,7 % na sumu:
- 345,20 eura, ak matka nedostávala materské,
- alebo 473,30 eura, ak dostávala materské.

Základné otázky a odpovede o rodičovskom príspevku nájdete na druhej strane >>>