1. Dokedy treba podať?

Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2017 je do 31. marca 2018. Keďže posledný marcový deň pripadá na sobotu, termín sa tento rok predĺžil do utorka 3. apríla 2018. Je to zároveň termín na zaplatenie dane.

2. Koho sa to týka?

Daňové priznanie podáva každý, koho zdaniteľné príjmy v predchádzajúcom roku presiahli 1 901,67 eura. Rátajú sa všetky príjmy, ktoré nie sú oslobodené od dane, a povinnosť sa týka každého, kto má na Slovensku trvalý pobyt alebo sa v krajine zdržiaval viac ako 
183 dní v roku.

3. Kedy to za mňa urobí zamestnávateľ?

Ako zamestnanec môžete požiadať zamestnávateľa, aby za vás urobil zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Žiadosť a všetky doklady však bolo potrebné zamestnávateľovi predložiť do 15. februára. Ak ste to nestihli, priznanie si musíte podať sami.

 

4. Aké tlačivo?

Zamestnanec, ktorý mal len príjmy zo zamestnania, vypĺňa tlačivo pre fyzické osoby typu A. Ak mal okrem zamestnania aj vedľajšie príjmy, napríklad z prenájmu nehnuteľnosti, vypĺňa tlačivo typu B. Béčkové tlačivo zároveň platí pre podnikateľov - živnostníkov. Tlačivo pre právnické osoby PO podáva každá spoločnosť s ručením obmedzeným či akciová spoločnosť.

Aktuálne tlačivá nájdete na každom daňovom úrade.
Zdroj: JULIUS DUBRAVAY

5. Môžem požiadať o odklad?

Najneskôr do 3. apríla 2018 musíte správcovi dane doručiť „Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania“. Iné tlačivo Finančná správa nebude akceptovať. Predĺžiť podanie si môžete maximálne o 3 mesiace, ak ste nepoberali príjmy zo zdrojov v zahraničí. Ak ste mali aj zárobky z cudziny, môžete si podanie priznania predĺžiť 
o 6 mesiacov.

 

6. Ako si znížiť daň?

V tohtoročnom daňovom priznaní je možné na daniach ušetriť vyše 700 eur, ak si daňovníci uplatnia nezdaniteľnú časť. V tlačive si môžu odpísať zo základu dane až 3 803,33 eura. Možnosťou je tiež využiť nezdaniteľnú časť na manželku. Zníženie dane môže byť až do výšky 722,63 eura, ale musia byť splnené podmienky, že manželia žijú v spoločnej domácnosti a príjmy manželky boli maximálne v sume 3 803,33 eura.

7. Komu sa oplatí podať?

Dôchodcom, ktorí popri penzii pracovali a zarobili najviac 1 901,67 eura. Daňová povinnosť sa ich netýka, no ak priznanie podajú, štát im vráti daň, ktorú za nich odvádzal zamestnávateľ. Platí to aj pre študentov, ktorí brigádovali a zamestnávateľ im neuplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane. Ak podajú daňové priznanie, daňový úrad im vráti celú daň z príjmu až do výšky 3 803,33 eura. Priznanie sa oplatí podať aj mamičkám, ktoré vlani odpracovali málo mesiacov a potom nastúpili na materskú.