Prvý prípad dirofilariózy u človeka bol na Slovensku diagnostikovaný v roku 2007. Odvtedy bolo potvrdených 23 prípadov podkožnej, očnej a dokonca aj pľúcnej formy infekcie. Vo všetkých prípadoch bol pôvodcom druh parazita Dirofilaria repens, ktorý môže za prevažnú väčšinu prípadov dirofilariózy v Európe. Prípad z Nitrianskeho kraja má však na svedomí príbuzný druh parazita, a to Dirofilaria immitis.

Infekcia týmto parazitom je v Európe veľmi zriedkavá, väčšina prípadov bola zaznamenaná v USA, Brazílii či Japonsku. Parazita prenášajú komáre, ako hostiteľ im slúžia najmä psy, no občas zablúdi aj medzi ľudí. Človek však nie je pre parazita vhodným hostiteľom, väčšinou uňho nie sú schopné dosiahnuť dospelosť a odumrú. „Larvy červa prenesené zo psa na človeka komárom v ľudskej krvi nevedia dospieť na dospelé jedince, ani sa rozmnožovať, a po krátkom čase hynú,“ vysvetlil prednosta kliniky pneumológie a ftizeológie Pavol Joppa.

FOTKY ČERVA SI POZRITE V »GALÉRII«

V organizme sa vzápätí opuzdria a lekári zistia niekde v tkanive prítomnosť uzlíka, v tomto prípade v pľúcach. „Z toho dôvodu sa v krvi ľudí nenachádzajú mikrofilárie (na rozdiel od psov), čo komplikuje diagnostiku ochorenia u človeka. Až po chirurgickom odstránení uzlíka a jeho analýze je možné potvrdiť diagnózu,“ vysvetlila Daniela Antolová z Parazitologického ústavu SAV.

Príznaky ochorenia sú veľmi nešpecifické, niekedy dokonca žiadne. „Po nakazení pri poštípaní infikovaným komárom, ktorý prenáša larválne štádiá parazita, sa u človeka môžu objaviť príznaky spojené s migráciou parazita v organizme, ktorý postupne dorastá do dĺžky približne 10 až 12 centimetrov,“ informuje Antolová. „Príznaky môžu a nemusia byť prítomné a môžu zahŕňať kašeľ, vykašľanie krvi, bolesť na hrudníku, zimnicu, zvýšenú teplotu,“doplnil Joppa.

Je ochorenie pre človeka nebezpečné a ako sa PREVENTÍVNE CHRÁNIŤ? Čítajte na ďalšej strane »»»