V súvislosti s návratom detí do škôl sa minister školstva v stredu stretol s epidemiológmi, ktorým predostrel svoj návrh. Zastáva názor, že deti by sa mali do škôl vrátiť čo najskôr a tak, aby to bolo bezpečné. „Uvedomujem si bezpečnosť a zdravie všetkých mladých ľudí aj učiteľov a toto musíme nejakým spôsobom skĺbiť," povedal Gröhling. 

Návrat do škôl je podľa rezortu školstva pre žiakov veľmi dôležitý z dôvodu, že dištančné vzdelávanie nedokáže v plnej miere nahradiť prezenčné vzdelávanie. Žiaci potrebujú pre plnohodnotné vzdelávanie osobný kontakt a interakciu s pedagógom či spolužiakmi, školy sú na vzdelávanie vybavené potrebnými pomôckami a aj samotné prostredie školy je dizajnované tak, aby podporovalo proces vzdelávania. Osobná prítomnosť v škole, s rovesníkmi, je navyše kľúčovým prvkom socializácie mladého človeka.
 
Zdravotníckym argumentom, ktorý hovorí o možnom návrate do škôl, je významne nižšie riziko šírenia ochorenia COVID-19 medzi deťmi v porovnaní s dospelou populáciou. 
 
Školy a školské zariadenia sú vďaka protipandemickým manuálom, ktoré pripravilo ministerstvo školstva v spolupráci s epidemiológmi a odborníkmi na verejné zdravotníctvo podrobne informované o tom, ako minimalizovať riziko šírenia ochorenia vo svojich priestoroch a väčšina z nich preto predstavuje bezpečné miesto pre deti a žiakov. „Navyše počítame pri návrate žiakov do škôl s ďalšími bezpečnostnými opatreniami, napríklad mobilnými tímami, ktoré by škole umožnili rýchle pretestovanie pracovníkov a žiakov v prípade potreby," uviedlo ministerstvo.

Minister školstva presadzuje, aby sa žiaci druhého stupňa alebo aspoň najvyššie ročníky stredných škôl, mohli vrátiť do lavíc už 30. novembra. Opiera sa pritom o dáta zo základných škôl, kde doteraz chodili deti prvého stupňa.  Koronavírus sa objavil len v pár školách. „Úplne zatvorené sú 2 percentá materských škôl a 4,5 percenta základných škôl," informoval rezort. 
 
Podobný postup – sprístupniť školy napriek pandémii čo najväčšiemu okruhu žiakov, a to aj v prípade plošného lockdownu, si zvolili mnohé krajiny Európskej únie (napr. Francúzsko, Holandsko, Írsko, Nemecko, Veľká Británia a pod.). O návrate do škôl však definitívne rozhodnú odborníci v pandemickej komisii, resp. ústrednom krízovom štábe podľa vývoja epidemiologickej situácie a následne vláda.