Niektorí Slováci, najmä tí mladší, si však vojenskú službu nevedia ani len predstaviť. „Mám rodinu, to by bola prvá vec, čo by som riešil, že oni určite musia ísť preč... a ďalej neviem, či ja s nimi alebo čo. Je to úplne iná situácia, keď sa to reálne stane a človek nad tým reálne rozmýšľa. Ale zas keby každý uvažoval tak, že utečie, tak to by tiež nebolo dobré,“ povedal 19-ročný Filip. Podobný názor majú aj Lukáš (26): „Zatiaľ to neriešim, ale keby dačo, tak by som sa určite zariadil podľa situácie,“ a Roland (24): „Neviem, nad tým by som rozmýšľal, až keby sa to stalo, teraz neviem vôbec odpovedať.“

Starší by nastúpili ochotnejšie. „Keďže som z tej staršej generácie, tak by som určite zareagoval tak, že by som sa prihlásil,“ povedal Rastislav (46), s ktorým súhlasí aj Igor (41): „Predstaviť si to viem, samozrejme, a zareagoval by som kladne. Nastúpil by som a išiel bojovať.“ Realisticky sa na vec pozerá aj Marek (28): „Čo nám ostáva, keď sa to stane, tak sa to stane a bude potrebné bojovať. Nebudeme mať na výber. Myslím si, že s tým aj musíme trošku počítať.“

ČO NÁM V ANKETE POVEDALI ĎALŠÍ SLOVÁCI A KOĽKÍ Z NICH BY IŠLI BOJOVAŤ? POZRITE V »GALÉRII«

Branná povinnosť je mužom daná v zákone, nedá sa jej zbaviť. Za istých okolností sa však možno vyhnúť mimoriadnej službe, a to v prípade rozporu so svedomím alebo s náboženským presvedčením. Nutné je podať písomné vyhlásenie na okresný úrad v sídle kraja. Ale pozor! Vyhlásenie treba podať v čase bezpečnosti. „Na vyhlásenie podané až v období krízového stavu, ako je vojna, vojnový, núdzový a výnimočný stav, sa už neprihliada,“ zdôraznila hovorkyňa rezortu obrany.

Ani v tom prípade sa však odvodu a službe pre vlasť nevyhnete – čaká vás tzv. alternatívna služba, ktorou je napríklad poskytovanie zdravotnej starostlivosti, sociálnej starostlivosti, civilnej ochrany alebo vykonávanie iných služieb pre ozbrojené sily.

Na mimoriadnu ani alternatívnu službu nenastúpia len tí, ktorých odvodná komisia uzná za nespôsobilých vykonať vojenskú službu, napríklad držitelia modrej knižky, ťažko zdravotne postihnutí, atď.

Článok pokračuje na ďalšej strane: AKÝ PLAT DOSTANETE ZA VOJENSKÚ SLUŽBU? »»»