Keďže budú sumy minimálneho dôchodku vyššie, dostane ho aj viac seniorov. „Výška minimálneho dôchodku sa nadviaže na sumu životného minima, ktoré bude určené od 1. júla 2023. O prepočet dôchodkov netreba žiadať, urobí tak automaticky a dôchodcovia, ktorých sa zmena týka, dostanú zo Sociálnej poisťovne rozhodnutia o zvýšení koncom júna a v júli,“ uviedol hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.

Úpravou valorizačného mechanizmu sa sumy životného minima upravia na základe rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. A práve toto číslo už zverejnil Štatistický úrad. Životné minimum porastie takmer o 35 eur, zo súčasných 234,42 na 268,88 eura.

KOĽKO PEŇAZÍ DOSTANETE? TABUĽKU NÁJDETE V GALÉRII

Minimálna penzia za 30 rokov dôchodkového poistenia, ktoré sa hodnotia na účely minimálneho dôchodku, je od 1. júla 2023 stanovená na 136 % sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu. Suma minimálneho dôchodku za 30 rokov tak porastie zo sumy 334,30 na 365,70 eura. Ak niekto odpracuje 40 rokov, dostane namiesto 378,50 eura 422,20.
Zmena sa týka nielen tých dôchodcov, ktorí už penzijné minimum poberajú, ale aj ľudí, ktorí pôjdu do penzie tento rok.
Nové sumy budú platiť až do júna budúceho roka.

Ako sa zvyšujú sumy minimálneho dôchodku

Minimálna penzia za 30 rokov dôchodkového poistenia, ktoré sa hodnotia na účely minimálneho dôchodku, je od 1. júla 2023 stanovená na 136 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Suma minimálneho dôchodku sa ďalej zvyšuje o
• 2 % za 31. až 39. rok,
• 3 % za 40. až 49. rok,
• 5 % za 50. až 59. rok,
• 7 % za 60. a každý ďalší získaný rok dôchodkového poistenia, ktorý sa na minimálny dôchodok hodnotí.

O prepočet dôchodku netreba žiadať, poisťovňa to spraví automaticky. Článok pokračuje na druhej strane >>>