V akej atmosfére bolo stretnutie so Svätým Otcom?

– Celé stretnutie bolo veľmi bezprostredné. Skutočne bolo vo veľmi priateľskej, priam rodinnej atmosfére. Bolo to stretnutie len pre členov rehole Spoločnosti Ježišovej, z ktorej aj pápež František vychádza a v každej krajine, do ktorej príde, tak sa chce stretnúť s miestnymi jezuitmi. Vždy ide o také súkromné, rodinné stretnutie. Nás tam bolo 52. Čo bolo veľmi krásne gesto, keď prišiel Svätý Otec do sály, my sme mali stoličky, on mal väčšie kreslo. On to kreslo jemne odtlačil, hneď išiel k nám a zboku, ako bola voľná stolička, tak tú si chytil, pritiahol a sadol si k nám. Bol nejakých 20 až 30 centimetrov pri nás. Bolo to veľmi súkromné, neboli tam ani jeho pobočníci. Bol tam iba jezuita otec Antonio Spadaro.

FOTO zo stretnutia si pozrite >>V GALÉRII<<

Ako to celé prebiehalo?

– Ako sa usadil a pozdravil nás, nemal žiadny predslov, hneď nás oslovil, aby sme mu dali otázky, aby sme sa mohli porozprávať. Stretnutie, ktoré bolo pôvodne naplánované omnoho kratšie, bolo nakoniec veľmi dlhé. So Svätým Otcom sme strávili hodinu a pol a atmosféra bola veľmi uvoľnená, priateľská, aj žarty boli zo strany Svätého Otca, aj z našej strany. Bola taká prosba a dohoda zo Svätej stolice, aby to stretnutie ostalo súkromným, takže aj ja som viazaný týmto embargom, ale môžem povedať, že neboli tam žiadne nejaké konšpiračné teórie. Bolo to vyslovene priateľské stretnutie s človekom, s ktorým máme aj spoločné jezuitské korene a bolo to veľmi rodinné.

Stretli ste sa s pápežom Františkom prvýkrát?

– Prvý raz som ho stretol v roku 2017, keď sme boli v delegácii v Ríme aj s arcibiskupmi a zástupcami židovskej náboženskej obce na Slovensku. Čo mňa osobne očarilo teraz po tých štyroch rokoch, bola úžasná vitalita, s ktorou ten človek vošiel dovnútra a celý čas bol s nami. Doslova to z neho prekypovalo, skutočne, taká tá energia, duchovná sila, vnútorný pokoj išiel z neho, keď sme sa ho pýtali, keď nám odpovedal. Skutočne je to veľmi charizmatický človek.

Hovoril aj o tom prečo navštívil Slovensko?

– To nebolo obsahom nášho rozhovoru, ale myslím si, že ohľadom tohto dával určité veci najavo. Keď bol s novinármi v Iraku, povedal, že keď bude v Maďarsku, prečo by nezašiel aj na Slovensko. Ďalšou indíciou, ktorú povedal pred pár dňami, bolo, že si rád vyberá menšie krajiny. Aj vo svojom prejave, ktorý mal k predstaviteľom protestantských a pravoslávnych ortodoxných cirkví, tam veľmi krásne spomenul svoju prosbu po takej živej jednote, ktorá sa hľadá, a zároveň, aby sme ako veriaci prispievali k budovaniu dobra a dbali o to, aby sa náboženstvo nezneužívalo na politické a ekonomické ciele. To Svätý Otec neustále opakuje. Predpokladám, že vo svojich ďalších príhovoroch bude neustále odhaľovať svoje zámery. Osobne to vnímam tak, ako je to aj vo Svätom písme. Máme tam dve grécke slová. Jedno z nich je chronos – to je taký ten klasický čas, keď sa vás opýtam, koľko je hodín a vy mi poviete. Ale potom Sväté písmo používa iný pojem kairos – a to je taký ten priliehavý čas. Ako keď niekomu poviete: presne si prišiel, teba sme tu potrebovali v dobrom slova zmysle. Tento pojem používame, keď hovoríme o príchode Krista. Môžeme povedať, že aj Svätý Otec prichádza v takom požehnanom čase, že je to pre nás skutočne tá pravá chvíľa.

Kto sú jezuiti
Spoločnosť Ježišova alebo Rád jezuitov je najväčší rímskokatolícky rehoľný rád. Založil ho v roku 1534 Ignác z Loyoly. V súčasnosti má okolo 20-tisíc členov. Ich činnosť sa sústreďuje na oblasť misií, vedy a pastorácie.

Čítajte na ďalšej strane: O čom pápež žartoval >>