Vyhláška ministerstva zdravotníctva, ktorá hovorí o ochrane zdravia pri záťaži teplom alebo chladom, platí od marca tohto roka. Práce sú rozdelené do šiestich tried, a to podľa výdaja energie, teda fyzickej náročnosti a pohybovej aktivity. Pre každý typ práce sú jasne stanovené optimálne a najvyššie prípustné teploty.

trieda 1a

- optimálna teplota 23-27 °C, najvyššia prípustná 28 °C

Každý z nás potrebuje inú dennú dávku tekutín: Takto si ju vypočítate!

- je to práca posediačky s minimálnou pohybovou aktivitou, napríklad administratívne práce, kontrolná činnosť, písanie na stroji, práca s PC, jednoduché šitie, laboratórne práce, zostavovanie alebo triedenie drobných ľahkých predmetov

trieda 1 b

- optimálna teplota 22-25 °C, najvyššia prípustná 27 °C

- práca prevažne posediačky spojená s ľahkou manuálnou činnosťou alebo presúvaním ľahkých bremien ako napríklad riadenie osobného auta alebo koľajového vozidla, automatizované strojové opracovanie, montáž malých ľahkých dielov, kusová práca nástrojárov a mechanikov, práca v pokladniach

Neviete vydržať letné horúčavy? Poradíme, ako vybrať klimatizáciu.

trieda 1 c

- optimálna teplota 20-24 °C, najvyššia prípustná 26 °C

- práca posediačky so stálym zapojením rúk a nôh, napríklad montáž stredne ťažkých dielov, práca s ručným lisom, vodič nákladného auta, traktora, autobusu, trolejbusu, tiež práca postojačky spojená s prenášaním ľudí ako napríklad práca zdravotnej sestry a ošetrovateľky

trieda 2 a

- optimálna teplota 18-21 °C, najvyššia prípustná 25 °C

- práca postojačky s trvalým zapojením rúk, napríklad údržba strojov, skladníci, práca v stavebníctve, maliarska práca, montážne práce na linkách v automobilkách, výroba káblov, priemyselné žehlenie bielizne, ručné upratovanie veľkých plôch

trieda 2 b

- optimálna teplota 17-20 °C, najvyššia prípustná 25 °C

- práca postojačky alebo s chôdzou, napríklad fúkači skla, čistenie menších odliatkov zbíjačkou a brúsením, príprava foriem na odliatky, práca s lisom, záhradnícke práce, práce v poľnohospodárstve

trieda 3

- optimálna a najvyššia prípustná teplota sa nestanovuje

- intenzívna práca, napríklad rezanie, hobľovanie, práca s lopatou, zvážanie dreva, ručné kosenie, práca s motorovou pílou

trieda 4

- optimálna a najvyššia prípustná teplota sa nestanovuje

- veľmi intenzívna práca v rýchlom až maximálnom tempe ako sú výkopové práce, transport ťažkých bremien do 50 kg, stúpanie po rebríku, práca so sekerou

Pre práce v triede 3 a 4 vo vonkajšom prostredí platia osobitné pravidlá. Za mimoriadne teplých dní, keď je teplota v tieni vyššia ako 30 °C, sa zamestnancom upraví čas práce a odpočinku presne podľa tabuliek. Napríklad pri teplote 34 °C je krátkodobo únosný čas práce bez prerušenia pre pracovníkov z triedy 3 určený na 31 minút. Potom má nasledovať prestávka v práci.

Vyhláška uvádza aj ďalšie opatrenia, ako znížiť nepriaznivý vplyv záťaže teplom na pracovníka.

Sú to

• zmena dĺžky pracovnej zmeny

• posun začiatku pracovnej zmeny

• zaraďovanie prestávok v práci

• predĺženie prestávky na obed

• pobyt v klimatizovaných priestoroch

• striedanie (rotácia) zamestnancov

• klimatizácia alebo nútené vetranie

• sprchovanie a ochladzovanie

• pitný režim

Dajte si sprchu!

Ak teda máte na pracovisku sprchu, smelo pod ňu! Žiadajte si aj pitný režim. „Dostupnosť a dostatok pitnej vody na pracovisku pre zamestnancov je samozrejmosťou, pričom zamestnávateľ musí pitnú vodu zabezpečiť na vlastné náklady," informuje Úrad verejného zdravotníctva.

Pri dlhodobej záťaži teplom má zamestnávateľ poskytovať navyše aj nápoje, prostredníctvom ktorých sa dopĺňajú aj minerálne látky stratené potením. „Odporúča sa podávanie stredne mineralizovaných vôd (500 až 1 500 mg/l), pričom minerálna voda by mala tvoriť aspoň polovicu odporúčanej dávky tekutín. Druhú polovicu odporúčanej dávky by mala dopĺňať pitná voda," dodáva Úrad verejného zdravotníctva.