VšZP odmieta obvinenia z toho, že sú podmienky likvidačné a nevýhodné pre pacienta. Kritike únie špecialistov nerozumie a považuje ju za nepochopiteľnú. Zmeny v zmluvách sa týkajú predovšetkým legislatívy a nie sú tam žiadne nové pokuty. „Nie je pravda, že boli do všeobecných zmluvných podmienok zakomponované pokuty vo výške 200 až 400%. V zmluve je už niekoľko rokov zakomponovaných 200% len pri fiktívne vykázanej zdravotnej starostlivosti, ktorú je možné označiť ako podvod," reagoval hovorca VšZP Matej Neumann.

Dodal, že VšZP nenútila žiadneho lekára zmluvu podpísať, napriek tomu s nimi súhlasili všetci špecialisti a ich organizácie vrátane SLÚŠ, ktorá dodatok k zmluve podpísala v čase keď mala ešte priestor na dvojmesačné dohodovacie konanie.

Únia špecialistov tvrdí, že jej členovia tak urobili v záujme zachovania dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre pacientov a podpísali len základné zmluvy, ale s výhradou, že akceptujú iba pôvodné (staré) všeobecné zmluvné podmienky, ktoré nemali obmedzenú platnosť.