Zvýšenie cien energií od nasledujúceho roka môže byť likvidačné nielen pre slovenské domácnosti, ale aj priemysel! Vláda síce ešte vo februári podpísala so Slovenskými elektrárňami memorandum o zastropovaní cien elektriny na najbližšie roky, ÚRSO však upozorňuje, že memorandum je jedna vec, no oveľa dôležitejšia je implementácia tohto memoranda. Zjednodušene to znamená, že ak by štát neprijal rázne opatrenia na šetrenie energií včas, priemerná slovenská domácnosť by si mohla v ročnom zúčtovaní priplatiť za energie až o 1 782 eur viac.

Aby sa tomuto zdražovaniu predišlo, ministerstvo hospodárstva a Slovenské elektrárne, a. s. (SE), v júli podpísali „Dohodu o podmienkach implementačnej zmluvy“, kde sa záväzne dohodli na podmienkach implementácie Memoranda o porozumení, za ktorých Slovenské elektrárne dodajú v rokoch 2023 a 2024 elektrinu v objeme 6,15 TWh ročne pre domácnosti. Znamená to, že rezort hospodárstva pracuje na zachovaní cien elektriny pre domácnosti na úrovni z roku 2022 aj pre roky 2023 a 2024. Podmienky tejto implementačnej zmluvy však ešte podliehajú notifikácii Európskej komisie (EK) či schváleniu vládou, upozorňuje rezort hospodárstva.

>> TABUĽKA: O KOĽKO SI MÔŽEME PRIPLATIŤ ZA ELEKTRINU V ROKU 2023? <<

„Zúčastnenou stranou Dohody bola aj štátna spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a. s. (SPP), ktorá bude mať v uvedenom riešení postavenie tzv. agenta. Štátny SPP zabezpečí premenu elektriny od SE vyrobenej v jadrových zdrojoch v produkte baseload na diagram kopírujúci spotrebu domácností. Následne zabezpečí jej dodávku všetkým dodávateľom elektriny, ktorí majú uzavreté zmluvy s domácnosťami,“ vysvetľuje Sulíkovo ministerstvo, ktoré v týchto chvíľach komunikuje s Európskou komisiou o notifikácii. Za predpokladu, že tento proces bude úspešne zakončený niekedy na jeseň 2022, sa podpis implementačnej zmluvy očakáva ku koncu roka 2022.

Ako vidí budúcnosť analytik? Článok pokračuje na druhej strane >>>