Minimálne dôchodky u nás poberá takmer 170-tisíc penzistov. Zaviedli ich ešte pred piatimi rokmi, aby aj ľudia s nízkymi mzdami mali neskôr slušnejšiu starobu a nespadli do chudoby.

Vypočítavali sa ako 136 percent životného minima, pričom sa prihliadalo na počet odpracovaných rokov. Koncom minulého roka vláda zaviedla pri minimálnych dôchodkoch zmenu.

Čo je minimálny dôchodok

Zaviedli ho od 1. júla 2015. Účelom je zabezpečiť ľuďom, ktorí pracovali alebo boli invalidi, dôchodok aspoň na takej úrovni, aby nespadli pod hranicu chudoby. Podmienky nároku splní poberateľ dôchodku vtedy, ak získa najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia, výška dôchodkových príjmov je nižšia ako výška minimálneho dôchodku a požiadal o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré by mohol mať nárok, napríklad poberateľka starobného dôchodku – vdova musí požiadať aj o priznanie vdovského dôchodku.

Namiesto životného minima ich výpočet určila ako 33 percent priemernej mzdy v hospodárstve. Automaticky tak väčšina minimálnych dôchodkov už tento rok poskočila o viac ako 50 eur.

Skokové navýšenie minimálnych dôchodkov z minulého roka kritizovali aj odborníci. „To, ľudovo povedané, znamená, že nemá zmysel snažiť sa. Či zarábate 870 eur hrubého mesačne alebo necelých 270 eur hrubého mesačne, váš dôchodok bude rovnaký,“ vysvetlil exminister práce Jozef Mihál.

Ministerstvo práce teraz navrhuje „zmrazenie“ súm minimálneho dôchodku na úroveň roku 2020 z dôvodu zavedenia spravodlivosti a úpravy podmienok poskytovania minimálneho dôchodku a spravodlivej valorizácie minimálnych dôchodkov.

„Nie je fér, aby dôchodcovia, ktorí pracovali menej, mali vyšší dôchodok ako tí, ktorí odpracovali viac rokov. Rovnako by bolo nespravodlivé, ak by sa jednej skupine dvíhal dôchodok oveľa rýchlejšie ako druhej. Preto rezort práce navrhuje valorizáciu minimálnych dôchodkov podľa výpočtu od životného minima,“ odôvodnil rezort práce.

Minimálne dôchodky teda zmrazia na úroveň roku 2020. To znamená, že napríklad suma minimálneho dôchodku za 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia bude s účinnosťou od 1. januára  2021 334 eur a 30 centov mesačne.

AKÉ SÚ MINIMÁLNE DÔCHODKY Klinknite TU

 

Tieto dôchodky ľuďom ostanú, kým ich nedobehne životné minimum, konkrétne jeho 1,36-násobok. Kým sa valorizáciou zdvihne na viac ako 334 eur, môže ubehnúť 12 rokov.

„Na základe dostupných makroekonomických prognóz predpokladáme, že opätovné zvyšovanie minimálneho dôchodku nastane okolo roku 2032, t. j. základná nominálna suma minimálneho dôchodku z roku 2020 bude nižšia ako 136% životného minima,“ uviedol rezort práce.

„Minimálny dôchodok, ktorý bol zavedený minulý rok, bol extrémne špekulantský. Ten systém minimálnych dôchodkov hovoril, že plaťte si minimálne odvody, stačí euro, a za to po 30 rokoch dostanete 33 percent priemernej mzdy. Každoročne tento minimálny dôchodok vám bude valorizovaný, zvyšovaný o tempo rastu priemernej mzdy,“vysvetlil pre aktuality.sk expert na dôchodky Ján Šebo z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Oproti tomu obyčajnému dôchodcovi, ktorý pracoval celý život, sa penzia vypočítava podľa bodového systému a valorizuje o infláciu, čo je o polovciu nižšie. To znamená, že ľuďom by sa neoplatilo pracovať, resp. neoplatilo by sa im odvádzať peniaze do Sociálnej poisťovne.

Ministerstvo vyčíslilo, že zmenou nastavenia minimálnych dôchodkov už budúci rok ušetrí takmer 59 miliónov eur, v roku 2022 pôjde o viac ako 76 miliónov a v roku 2023 bude úspora vo výdavkoch predstavovať vyše 103 miliónov.

AKÉ SÚ MINIMÁLNE DÔCHODKY Čítajte na ďalšej strane >>>